Update cookies preferences Menu

Zelfstandig ondernemer retail in de rol van verkoper

De verkoper is verantwoordelijk voor de hospitality en de verkoop van producten / diensten

De ondernemer observeert de klant en bepaalt de wijze van benadering en timing voor het leggen van het contact. Hij zorgt ervoor dat klanten zich op hun gemak en welkom voelen en stelt vragen om te achterhalen wat de behoefte is van de klant: contact, informatie of koopbehoefte. Hij gaat na hoe hij de klant een passende oplossing kan bieden door middel van het offline / online assortiment en de diensten van de organisatie. Waar nodig maakt hij gebruik van diverse (technische) hulpmiddelen. Hij bouwt snel een klantrelatie op.

Hij biedt toegevoegde waarde door persoonlijk advies en een grondige kennis van het assortiment / de visie van de organisatie (story). Hij gebruikt daarbij ondersteunende (innovatieve en / of digitale) middelen. Wanneer van toepassing ondersteunt hij de klant bij het customizen van het product. Hij bemant tijdelijke winkelpresentaties, (interne / externe) events en de servicebalie (ook voor collega’s). Hij stemt af en werkt samen met medewerkers van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld koks en promotiemedewerkers).

Hij voert eventuele noodzakelijke bewerkingen aan het product uit (verricht metingen en / of voert controles uit om de kwaliteit veilig te stellen, gebruikt materialen om artikelen verkoopklaar te maken en / of repareert, bewerkt, verwerkt, bereidt, verpakt, combineert, bevestigt, etc.). Hij plaatst een bestelling voor de klant en / of biedt een alternatief. Hij informeert de klant over de aankoopvoorwaarden en service en zorgt voor de bestelling. Hij verzorgt de financiële en administratieve afhandeling van de verkoop / bestelling. Hij onderhoudt contact met de klant tot aan het moment van aflevering en beantwoordt digitale vragen van klanten.

Hij let erop dat klanten geen criminele activiteiten ontplooien. Hij neemt klachten aan, behandelt ze en handelt ze administratief af. Indien nodig betrekt hij hier experts bij.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en/of achtergronden

Beïnvloeden

 • Weet een krachtige eerste indruk op anderen te maken en deze te handhaven
 • Speelt in op de gevoelens van anderen om hen te beïnvloeden of overtuigen
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Toont zich in zijn gedrag en (media) uitingen loyaal naar de organisatie

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant verstrekt

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen
 • Hanteert de beschikbare (hulp)middelen en technologie efficiënt en effectief

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige artikelen
 • Kennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Kennis van vormen van klantbenadering, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van de indeling van de verkoopruimte, het magazijn en het schappenplan
 • Kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. het aanhouden van winkeldieven
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan klachten afhandelen en omgaan met conflictsituaties en agressieve klanten
 • Kan bestellingen plaatsen in het systeem
 • Kan procedures en technieken van de organisatie toepassen bij het bewerken van artikelen
 • Kan een reparatie- / tegoedbon en / of garantiebewijs uitschrijven
 • Kan geschreven / gesproken informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan gesprekken voeren, ook in het Engels of Duits

Afbreukrisico

Als de ondernemer deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / het niet behalen van de verkooptargets / imagoschade.