Update cookies preferences Menu

Van bcp naar RQF

Waarom beroepscompetentieprofielen (bcp’s)?
Het bestuur van KCH, waarin sociale partners uit de retail zijn vertegenwoordigd, zag vanuit de ontwikkelingen in de retail de noodzaak tot het vernieuwen van de beroepscompetentieprofielen (bcp’s) in de retail. De beroepsbeschrijvingen op deze site zijn geen statische documenten. De ontwikkelaars van KCH hebben gekozen voor een flexibele systematiek waarbij rollen en competenties worden beschreven. We nodigen u uit om feedback te geven, om de profielen actueel te houden en de portretten aan te vullen.

Wat is een beroepscompetentieprofiel?
Een beroepscompetentieprofiel is een overzicht van rollen en daarbij behorende competenties die bij het beroep horen. Het bcp geeft een beschrijving waar de meest ideale vakvolwassen beroepsbeoefenaar aan voldoet. Een beroepsbeoefenaar hoeft niet alle rollen te vervullen. Een beroepscompetentieprofiel kent verschillende toepassingen. Te denken valt aan functiewaardering, hulp bij professionalisering van werknemers en ontwikkeling van competentie-instrumenten. Daarnaast kan het input zijn voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en gebruikt worden bij voorlichtingsmateriaal.

Het Retail Qualification Framework (RQF)
Binnen Europa werken we in toenemende mate over de landsgrenzen heen. Om de waarde van een diploma in het buitenland aan te geven is het European Qualification Framework (EQF) ontwikkeld. Binnen Europa heeft ieder land een Nationaal Qualification Framework. Zo kennen de Zweden het SeQF en de Duitsers het GQF. In Nederland hebben we het NLQF. Voor de retail is een Retail Qualification Framework (RQF) ontwikkeld dat zoveel mogelijk aansluit bij de beschrijvingen van het NLQF.

EQF en NLQF niveaus

EQF/ NLQF niveau 8 doctoraat
EQF/ NLQF niveau 7 master
EQF/ NLQF niveau 6 bachelor
EQF/ NLQF niveau 5 associate degree
EQF/ NLQF niveau 4 mbo 4
EQF/ NLQF niveau 3 mbo 3
EQF/ NLQF niveau 2 mbo 2
EQF/ NLQF niveau 1 mbo 1

Legitimering van de beroepscompetentieprofielen
Sociale partners dragen zorg voor de legitimering van de bcp’s. Vaststelling vond plaats binnen het bestuur van KCH waar zowel werkgevers- als werknemersverenigingen in vertegenwoordigd zijn. De documenten worden na legitimering ingezet als rolling document.

Lancering website www.retailqf.nl

Tijdens een inhoudelijke en feestelijke middag is op 6 december 2018 de website www.retailqf.nl gelanceerd. Gemmie Hermens, HR-directeur FNG Group Nederland, lichtte de voordelen van het RQF voor de sector toe. Zij gaf aan dat het een belangrijke bron is voor het vormgeven van zowel formele als informele leeractiviteiten die bij FNG worden ingezet om de loopbaan van ‘wieg tot graf’, dat wil zeggen van onboarding tot aan pensionering, van de retail medewerkers te begeleiden.
Ook Rebecca de Groof, projectmanager bij Jumbo was vol lof over de vernieuwde beroepscompetentieprofielen. Zij merkte op dat de profielen prima passen bij de recente ontwikkelingen in de retauk. Juíst het ontwikkelen van medewerkers is het antwoord op de trends die gaande zijn in de food-retail branche, zoals blurring van horeca en retail en het creëren van een beleving voor de klant.

Voor een terugblik op de presentaties:

Retail qualification framework

Beroepskwalificatie in een digitale wereld