Update cookies preferences Menu

Zelfstandig ondernemer retail in de rol van inkoper

De inkoper is verantwoordelijk voor de inkoop van de producten en diensten van de onderneming

De ondernemer evalueert het inkoopproces, kijkt daarbij onder andere naar samenwerking met leveranciers en tussenpersonen, verkoopresultaten van producten / productgroepen, kostenreducerende maatregelen en budgettering en onderneemt actie. Hij overlegt met interne en externe (verkoop-, product)experts over hun ervaringen met de producten / diensten / leveranciers en houdt continu de marktontwikkelingen (prijzen, concurrentie) en regelgeving op het gebied van de producten en diensten bij. Hij doet inspiratie op en zoekt naar (nieuwe) producten, diensten en leveranciers, bezoekt daarvoor beurzen / leveranciers / inkoopcentra. Daarnaast zoekt hij op internet en gaat na of er interessante nieuwe producten / leveranciers op de markt zijn gekomen.

Hij beoordeelt leveranciers en uitgebrachte offertes, voert een (markt)onderzoek of risicoanalyse uit (of laat deze uitvoeren) en maakt een keuze. Hij onderhandelt met leveranciers (o.a. over prijs, kwaliteit, leveringsvoorwaarden) en sluit inkoopcontracten.

Hij begeleidt het inkoopproces en ziet toe op de naleving en werking van de contracten, neemt direct actie wanneer nodig. Hij staat verkopers / leveranciers te woord en houdt de inkoopdossiers bij. Hij verzamelt informatie voor rapportages en communicatie over het inkoopproces.

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen

Financieel handelen

 • Schat de kosten in van de geplande activiteiten / inkopen en handelt sterk kostenbewust
 • Plant, neemt en evalueert regelmatig financiële beslissingen
 • Toont inzicht in de gevolgen van prijsstellingen en veranderingen

Normen stellen

 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Stelt nieuwe procedures op, past procedures aan en/of verbetert procedures

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken, situaties en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en/of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Netwerken

 • Gaat gemakkelijk om met contacten op verschillende niveaus
 • Deelt kennis, ideeën en informatie met anderen
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van inkoopproces en inkoopcontracten
 • Kennis van samenwerkingsverbanden in de retail – commerciële samenwerkingsvormen
 • Kennis van merken en leveranciers
 • Kennis van productgroepen en -specificaties
 • Kennis van het opstellen van budgetten
 • Kan marktonderzoek (laten) uitvoeren en interpreteren
 • Kan contracten opstellen en contracten / leveringsvoorwaarden interpreteren
 • Kan berekeningen maken, bijvoorbeeld met bestel- en levertijden
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels en/of een andere moderne vreemde taal
 • Kan inkoopbeleid formuleren / aanpassen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de ondernemer deze rol niet goed vervult kan dit onder andere leiden tot een ongunstige inkoop en daardoor het verlies van klanten / omzet / winst / personeel.