Update cookies preferences Menu

Zelfstandig ondernemer retail in de rol van commercieel manager

De commercieel manager is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het commercieel beleid van de onderneming

De ondernemer vertaalt in samenwerking met zijn medewerkers (kader) en experts het strategische commerciële beleid van de onderneming naar tactische en operationele doelstellingen voor on- en offline commerciële activiteiten. Hij stelt daarbij prioriteiten en kpi’s vast. Hij monitort continu kengetallen over de uitvoering, resultaten en kosten van de commerciële activiteiten, evalueert en stelt de activiteiten bij. Hij bespreekt regelmatig de te behalen targets / afspraken, presentatie en de beoogde beleving / servicegerichtheid met medewerkers / de eventuele externe inhuur en geeft en vraagt feedback.

Hij houdt contact met de klanten (doelgroepen) / kader en gaat na of de ‘story’ van de onderneming, de (online) verkoop- en communicatiekanalen en de promotie- en marketingactiviteiten nog aansluiten op de doelgroep(en) / actuele situatie. Nieuwe commerciële activiteiten worden financieel onderbouwd.

Hij netwerkt en onderhoudt contacten met relevante stakeholders / experts / potentiële samenwerkingspartners / vertegenwoordigers van andere branches.

Competenties

Leidinggeven

 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Stimuleert medewerkers te werken vanuit de visie, waarden en de cultuur van de organisatie
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken, situaties en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Klantgericht handelen

 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klanten
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen

Ondernemen

 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten

Netwerken

 • Bouwt relaties op in verschillende contexten die van belang zijn voor de organisatie
 • Benut het formele en informele (interne en externe) netwerk om zaken voor elkaar te krijgen
 • Deelt kennis, ideeën en informatie met anderen

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en/of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van marktsegmentatie, consumentengedrag en -behoeften
 • Kennis van (e-commerce) marketing- en communicatie-instrumenten
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van vormen van klantbenadering, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur en de inrichting van de winkel inclusief productpresentatie
 • Kennis van merken en producenten
 • Kennis van de voor de onderneming relevante branchewetgeving
 • Kennis van productgroepen en -specificaties
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan omzetprognoses opstellen
 • Kan verkoopprijzen vaststellen / interpreteren
 • Kan de positie van de onderneming in relatie tot de concurrentie vaststellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels en/of een andere moderne vreemde taal
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de ondernemer deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende zicht op de uitvoering en effecten van het gekozen commercieel beleid, tot onvoldoende geïnformeerde medewerkers, het laten liggen van kansen en daarmee het verlies van marktaandeel / imagoschade.