Update cookies preferences Menu

Portret A – Allround interieurvakman projecten – parket

De allround interieurvakman projecten – parket werkt buiten de MKB retail in de projectinrichting. Hij voert zijn werkzaamheden uit bij bijvoorbeeld zorginstellingen, gevangenissen, scholen, culturele instellingen en in de bouw.
Bij projectinrichting gaat het om 2 soorten activiteiten: renovatie en nieuwbouw. In beide gevallen betreft het grote volumes. De allround interieurvakman projecten – parket is daardoor gedurende een langere periode op dezelfde locatie aan het werk.

Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid

Aanvulling op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid:

De allround interieurvakman projecten – parket rapporteert aan de projectverantwoordelijke van de organisatie en neemt bij afwijkingen contact met deze functionaris op. De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het contact met de klant.

Complexiteit

Aanvulling op complexiteit:

Bij renovaties kunnen (veel) mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in een zorginstelling. De allround interieurvakman projecten – parket moet hiermee om kunnen gaan.
Bij nieuwbouw staat er vaak grote druk op het werk. Het leggen van de parket vloer vindt vlak voor de oplevering plaats en dan zijn er meerdere partijen aan het werk die ook de deadline moeten behalen. De partijen zitten elkaar in de weg en dit kan leiden tot onenigheid. De allround interieurvakman projecten – parket moet stevig in zijn schoenen staan en met de andere medewerkers in de bouwwereld om kunnen gaan.

Rollen

De allround interieurvakman projecten – parket heeft de volgende rollen:

 1. Allround vakman parketvloeren leggen
 2. Allround vakman parketrenovatie
 3. Coach

Allround interieurvakman projecten – parket als allround vakman parketvloeren leggen

Aanvulling op deze rol:

De allround interieurvakman projecten – parket werkt niet alleen op basis van de werkbon maar kijkt ook naar het inspectierapport dat door de (externe) deskundige is opgeleverd.
Hij is niet verantwoordelijk voor de oplevering. Dat wordt uitgevoerd door de projectverantwoordelijke, deze stuurt tevens het garantiebewijs en instructies ten aanzien van schoonmaak en onderhoud naar de klant.

Aanvulling op de competenties:

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Aanvulling op vakkennis en vaardigheden:

 • Kennis van de gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving, ook die van klanten (VCA)
 • Kan instructies en trainingen van de leverancier(s) en klanten (op)volgen

Allround interieurvakman projecten – parket als allround vakman parketrenovatie

Aanvulling op deze rol:

De allround interieurvakman projecten – parket werkt niet alleen op basis van de werkbon maar kijkt ook naar het inspectierapport dat door de (externe) deskundige is opgeleverd.

Hij is niet verantwoordelijk voor de oplevering. Dat wordt uitgevoerd door de projectverantwoordelijke, deze stuurt tevens het garantiebewijs en instructies ten aanzien van schoonmaak en onderhoud naar de klant.

Aanvulling op de competenties:

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Aanvulling op vakkennis en vaardigheden:

 • Kennis van de gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving, ook die van klanten (VCA)
 • Kan instructies en trainingen van de leverancier(s) en klanten (op)volgen