Update cookies preferences Menu

GWB – Portret A Afdelingsmanager wonen / keukens

Aanvulling op de rol als verkoper:

De afdelingsmanager  wonen / keukens adviseert klanten over een totaalaanbod / combinatie van artikelen waarbij hij bij het advies tekeningen maakt en / of producten demonstreert. Hij werkt de adviezen uit (bijvoorbeeld in de vorm van kleuradvies en tekeningen, berekeningen en / of offertes) en onderzoekt daarvoor de uitvoerbaarheid en doorlooptijd van het aanbod. Hij doet een voorstel aan de klant en onderhandelt over prijs en voorwaarden. Wanneer de klant akkoord gaat met de overeenkomst organiseert hij wat nodig is om het aanbod om te zetten in verkoop (bestellingen, afspraken maken over levering en/of betaling, etc.) en maakt vervolgafspraken met de klant. Hij legt het aanbod vast in een (digitaal) dossier.

Aanvullende competenties

Schriftelijk communiceren:
Formuleert vlot en bondig en hanteert een correcte spelling en grammatica

Omgaan met (hulp)middelen:
Maakt op efficiënte wijze gebruik van softwareprogramma’s voor onder meer internetgebruik en beeldbewerking

Aanvullende vakkennis en vaardigheden

Specialistische kennis van de opbouw en combinatie van het assortiment