Update cookies preferences Menu

GWB – Afdelingsmanager in de rol van commercieel leidinggevende

De commercieel leidinggevende is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de commerciële activiteiten in de afdeling

De afdelingsmanager neemt kennis van de offline en online commerciële activiteiten / het jaarplan en de kpi’s die door de retailer zijn opgesteld en neemt deze met zijn leidinggevende door. Hij instrueert en inspireert zijn medewerkers en bespreekt met hen hoe zij de middelen, aangeleverd door de organisatie, slim kunnen inzetten en af kunnen stemmen op de lokale markt om de doelstellingen te behalen. Hij bewaakt voor zijn afdeling de uitvoering van de offline en online promotie-, marketing en verkoopactiviteiten / de behaalde resultaten.

Hij onderhoudt contact met de klanten en relaties in de lokale markt om de ontwikkelingen in de gaten te houden, neemt kennis van de KTO gegevens van de organisatie en volgt review-websites. Hij geeft op basis daarvan relevante informatie over klantervaringen en -behoeften door aan de medewerkers en aan de leidinggevende/centrale organisatie.

In gesprek met zijn leidinggevende en collega’s geeft hij aan welke knelpunten hij ziet in het algemene commerciële plan en doet hier verbetervoorstellen voor. Indien van toepassing onderhoudt hij in overleg met de marketing- of mediaverantwoordelijke van het hoofdkantoor/zijn leidinggevende de sociale media en of het e-mail verkeer voor zijn afdeling/kleine filiaal. Hij beheert eventueel ook de contentkalender voor de lokale sociale mediacampagnes (bijvoorbeeld aansluitend op lokale events) en coördineert de uitvoering ervan. Hij beantwoordt (online) vragen/berichten van klanten die via de online verkoopkanalen van de organisatie producten willen kopen of hebben gekocht.

Competenties

Leidinggeven

 • Geeft heldere instructies
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten

Klantgericht handelen

 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Netwerken

 • Legt contact met mensen van binnen en buiten de organisatie om zijn netwerk uit te breiden
 • Gaat gemakkelijk om met contacten op verschillende niveaus

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de organisatie
 • Kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige artikelen
 • Kennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Kennis van de spelers en doelgroepen in de markt waar de organisatie zich op richt
 • Kennis van consumentengedrag, -behoeften en rechten
 • Kennis van vormen van klantbenadering, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van presentatievormen in de retail (productpresentatie) en de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur
 • Kennis van de indeling van de verkoopruimte en het schappenplan
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de afdeling relevante branchewetgeving
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan verkoopprijzen interpreteren / vaststellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels of Duits
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de afdelingsmanager  deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet gemotiveerde en / of slecht geïnstrueerde verkoopmedewerkers en het risico van verliezen van klanten / het niet behalen van de verkooptargets / het niet voldoen aan de eisen van de organisatie / imagoschade.