Update cookies preferences Menu

Manager retail in de rol van commercieel manager

De commercieel manager is verantwoordelijk voor de aansturing van het commercieel plan / de commerciële activiteiten in het filiaal / de filialen

De manager retail draagt in de overleggen met zijn leidinggevende, de specialisten van de organisatie en collega manager retails bij aan het opstellen van het commercieel jaarplan van de organisatie. Hij stelt zich op de hoogte van het beleid en de activiteiten betreffende de (online) marketing- en promotieactiviteiten van de organisatie.

Hij informeert zijn managementteam en vertaalt in samenwerking met hen het commercieel jaarplan van de organisatie naar tactische en operationele doelstellingen voor het filiaal. Zij stemmen de activiteiten, het lokale assortiment en de boodschap af op de lokale klantbehoeften voor een optimaal rendement en resultaat maar blijven daarbij binnen de grenzen van het ondernemingsconcept.

Hij monitort continu relevante kengetallen over de uitvoering en resultaten van de commerciële activiteiten, inclusief de online activiteiten, evalueert en bespreekt processen / activiteiten om bij te sturen. Hij geeft relevante signalen over de bevindingen ten aanzien van de commerciële activiteiten door aan zijn leidinggevende en de specialisten van de organisatie.

Hij loopt rond in het filiaal om het winkelbeeld te controleren en bespreekt regelmatig de te behalen targets / afspraken, presentatie en beleving / servicegerichtheid met het managementteam.

Hij onderhoudt contact met relevante stakeholders en neemt deel aan (lokale) samenwerkingsverbanden, evenementen en activiteiten. Hij onderhandelt met lokale leveranciers over prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden passend bij het inkoopbeleid van de organisatie.

 

Competenties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten

Leidinggeven

 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie

Normen stellen

 • Stuurt op realistische / haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk en dat van medewerkers
 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijzen

Samenwerken

 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Neemt het initiatief tot (strategische) samenwerking
 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip

Netwerken

 • Bouwt relaties op in verschillende contexten die van belang zijn voor de organisatie
 • Weet goed (online en offline) contact te onderhouden met zijn netwerk
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en / of onderhandelingen
 • Heeft oog voor de belangen van betrokken partijen en streeft naar een gedragen uitkomst

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de organisatie
 • Kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van de spelers en doelgroepen in de markt waar de organisatie zich op richt
 • Kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment, de merken en de leveranciers
 • Kennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Kennis van koop- en consumentengedrag, consumentenbehoeften en rechten
 • Kennis van presentatievormen in de retail (productpresentatie) en de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur
 • Kennis van marketingstrategieën en samenwerkingsverbanden in de retail
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de organisatie relevante branchewetgeving
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan omzetprognoses opstellen
 • Kan verkoopprijzen vaststellen / interpreteren
 • Kan strategische plannen opstellen
 • Kan de positie van het filiaal in relatie tot de concurrentie vaststellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels of Duits
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

 

Afbreukrisico

Als de manager retail deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een slecht geïnformeerd managementteam, het laten liggen van kansen in de (lokale) markt en daarmee het verlies van marktaandeel / het niet voldoen aan de eisen van de organisatie / imagoschade voor de organisatie.