Update cookies preferences Menu

Logistiek teamleider in de rol van beleidsondersteuner

De beleidsondersteuner is verantwoordelijk voor het bijdragen aan verbeteringen in de logistieke activiteiten / projecten van de retailer / groothandel

De logistiek teamleider analyseert knelpunten,  klachten, afwijkingen en ontwikkelingen in zijn werk en formuleert op basis daarvan (verbeter)voorstellen voor zijn werkgever. Hij is tijdens periodiek werkoverleg  een sparringpartner voor het management, hij denkt vanuit zijn eigen team / expertise kritisch mee wat volgens hem wel / niet werkt en brengt ideeën in.

Hij neemt als projectmedewerker deel aan projecten en werkt daarin samen met de logistiek analisten / experts / het management aan de optimalisering  van de logistieke activiteiten en / of de implementatie van innovaties (bijvoorbeeld de lay-out van het magazijn, de invoering van nieuwe technologie).

Competenties

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Toont de bereidheid om aan een gezamenlijk doel of resultaat te werken en toont de bereidheid om zich aan te passen

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken, situaties en data systematisch
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en / of onderhandelingen
 • Verwoordt zijn ideeën en concepten op een duidelijke en enthousiaste wijze
 • Past zijn communicatiestijl aan op de gesprekspartner

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken
 • Kiest welke (moderne) middelen / technologie in te zetten

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Ziet verandering als een uitdaging en weet zijn eigen weg te vinden

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van logistieke concepten en processen
 • Kennis van value-added logistics
 • Kennis van de administratieve procedures in de logistiek
 • Kennis van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoorschriften
 • Kennis van voorraadbeheer en goederen-/artikelencodering
 • Kennis van de omgang met en de mogelijkheden van de plannings -en management informatiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van de procedures / richtlijnen / wettelijke eisen / hulpmiddelen voor het ontvangen, opslaan (opslagcondities), het orderverzamelen, het verzamelen, bewerken, verzendklaar maken, laden en vervoeren van goederen
 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de retailer / groothandel
 • Kennis van de voor de retailer / groothandel relevante branchewetgeving
 • Kennis van de wet- en regelgeving betreffende de opslag en het vervoer van (speciale) goederen en gevaarlijke stoffen en de combinatie van goederen
 • Kennis van distributiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van goederen- en transportverzekeringen
 • Kennis van het gebruik en het onderhoud van de (technische en digitale) hulp- en (interne) transportmiddelen
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de retailer / groothandel, kwaliteitssystemen en -normen
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (MVO) en de keuzes van de retailer / groothandel
 • Kennis van projectmanagement en basiskennis van lean projectvoering
 • Kennis van transportmodaliteiten (en synchromodaliteit) en routeplanning
 • Kennis van verpakkingstechnieken en -materialen
 • Kennis van vervoerscontracten en -condities
 • Kennis van prestatie-indicatoren van het logistieke proces en de mogelijkheden voor kostenreductie
 • Kennis van de magazijnindeling en / of magazijnlay-out / orderverzamelroutes en verkeersregels
 • Kan gesprekken voeren en teksten lezen / schrijven in het Engels en in een andere moderne vreemde taal

Afbreukrisico

Als de logistiek teamleider deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende terugkoppeling van informatie aan zijn leidinggevende en daarmee het risico van ineffectief en inefficiënt handelen / niet benutten van kansen / ontwikkelingen.