Update cookies preferences Menu

Logistiek manager in de rol van strategisch manager

De strategisch manager is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de strategie voor de logistieke afdelingen

De logistiek manager draagt vanuit zijn kennis van zijn vakgebied / logistieke afdelingen bij aan de strategische plannen van de organisatie tijdens de overleggen met de directie, de logistiek specialisten van de organisatie en de collega managers. Hij houdt de relevante ontwikkelingen in de (inter)nationale markt bij en inventariseert de wensen van de (keten)partners en de klanten. Hij signaleert opvallende zaken (knelpunten) in het dagelijkse logistieke proces en analyseert daarvoor de data van de diverse managementsystemen. Hij brengt zijn ideeën voor verbeterpunten (zoals uitbesteding, samenwerking) en (technologische) innovaties in en geeft adviezen over de (financiële) consequenties van voorgenomen veranderingen.

Hij gaat in overleg met zijn leidinggevende / medewerkers (managementteam) na wat de strategische plannen betekenen voor de logistieke afdelingen en stelt samen met hen de (afdelings)plannen op.

Competenties

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / medewerkers / collega’s

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van logistieke concepten en (besturing) van logistieke processen
 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de retailer / groothandel Kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment, de merken en de leveranciers
 • Kennis van de organisatie van de interne en externe supply chain
 • Kennis van de organisatiestructuur en de bedrijfsvoorschriften van de retailer / groothandel
 • Kennis van de administratieve procedures in de logistiek
 • Kennis van de omgang met en de mogelijkheden van de plannings -en management informatiesystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van de procedures / richtlijnen / wettelijke eisen / hulpmiddelen voor het ontvangen, opslaan (opslagcondities), het orderverzamelen, het verzamelen, bewerken, verzendklaar maken, laden en vervoeren van goederen
 • Kennis van de voor de retailer / groothandel relevante branchewetgeving
 • Kennis van inkoop-, verkoop-, distributie en betaalsystemen van de retailer / groothandel
 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid (MVO) en de keuzes van de retailer / groothandel
 • Kennis van het opstellen van afdelingsplannen
 • Kennis van prestatie-indicatoren van het logistieke proces en de mogelijkheden voor kostenreductie
 • Kan (big) data analyseren
 • Kan adviseren
 • Kan marktonderzoek interpreteren
 • Kan gesprekken voeren en teksten lezen / schrijven in het Engels en in een andere moderne vreemde taal
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten

Afbreukrisico

Als de logistiek manager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een kwalitatief minder sterke strategie en daarmee de kans op onvoldoende wendbaarheid van de logistieke organisatie / ontevreden klanten en (keten)partners / imagoschade.