Update cookies preferences Menu

Junior accountmanager in de rol van commercieel beleidsondersteuner

De commercieel beleidsondersteuner is verantwoordelijk voor het bijdragen aan aanpassingen of verbeteringen aan de verkoop, de marketing en/of de marktbewerking

De junior accountmanager onderzoekt, al dan niet in samenwerking met andere afdelingen van de organisatie (zoals marketing, business development en directie), de ontwikkelingen in de markt door middel van fieldresearch, marktverkenningen en concurrentie analyses. Ook houdt hij (onder andere in gesprekken met klanten en leveranciers) oog voor relevante informatie over (potentiële) klanten, producten en diensten, de concurrentie en de (digitale) ontwikkelingen in de branche en regio. Hij legt alle informatie vast in het (digitale) systeem en koppelt de informatie terug aan zijn leidinggevende / het salesteam.

Hij werkt mee aan het opstellen van (financieel onderbouwde en gestructureerde) voorstellen voor verkoop- en marketingbeleid, gebaseerd op een analyse van de prestaties van de diverse informatie-, communicatie- en verkoopkanalen van de organisatie. Hij denkt bijvoorbeeld mee over nieuwe productmarktcombinaties, (e-mail) marketingacties en content op sociale media (infotainment). Hij baseert zijn ideeën daarover op een analyse van de customer journey en op een consistente boodschap en uitstraling van de organisatie via de diverse (online) informatie-, communicatie- en verkoopkanalen.

Daarnaast ondersteunt hij het salesteam bij het opstellen, evalueren, uitvoeren en bijstellen van account-, verkoop- of actieplannen. Hiervoor doet hij onder andere onderzoek naar de resultaten van accounts en klanten,  brengt de gerealiseerde omzet, kosten en marges van iedere account / klant in kaart en stelt rapportages op.

Naar aanleiding van zijn ervaringen met het ordertraject (de storingen), de klachten van klanten en de (opvallende) reviews op sociale media signaleert hij knelpunten en efficiëntiebeperkingen en stelt hij verbetervoorstellen op die hij bespreekt met zijn leidinggevende.

Hij streeft ernaar om een expert te worden op het gebied van de producten en diensten van de organisatie, neemt deel aan sales en management trainingen en leert (snel) werken met nieuwe software / systemen.

Competenties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in de (inter)nationale context

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in bruikbare resultaten

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / medewerkers / collega’s
 • Gebruikt intervisie, reflectie en feedback om informatie te verkrijgen over zijn functioneren en expertisegebieden
 • Heeft inzicht in zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Schriftelijk communiceren

 • Stemt de formulering en presentatie af op de doelgroep
 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen

Omgevingsbewust handelen

 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • kennis van de visie, formule / waarde creatie en organisatiestructuur van de organisatie
 • kennis van het (on- en offline) assortiment, diensten, bijbehorende services (zoals verzekeringen) en het prijsbeleid van de organisatie
 • kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de organisatie
 • kennis van de inhoud van een accountplan
 • kennis van de inhoud van een marketingplan
 • kennis van de organisatierichtlijnen voor het gebruik van sociale media
 • kennis van de samenhang tussen marketing, marktbewerking en verkoop
 • kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • kennis van kengetallen en kostenberekening van acquisitie- en verkoopactiviteiten
 • kennis van marketingbegrippen en -instrumenten binnen het commerciële werkgebied
 • kennis van markt-, product-/ dienst-, klant- en organisatieontwikkelingen binnen de relevante branche/sector
 • kennis van de fasen van de online customer journey en de passende klantbenadering
 • kennis van e-commerce wet- en regelgeving
 • kennis van (het businessmodel van) omnichannel retail
 • kennis van het benutten van e-mail en sociale media voor commerciële doeleinden
 • kan commerciële calculaties uitvoeren
 • kan data-verzamelingsmethodes (voor marktonderzoek) kiezen en toepassen
 • kan informatie presenteren / overdragen
 • kan marktomvang, -potentieel, – aandeel en servicegraad berekenen
 • kan rapportages opstellen en klant-, product- en / of marktinformatie lezen, ook in het Engels en in een andere moderne vreemde taal
 • kan vlot werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, sociale media, webanalyse etc.)

Afbreukrisico

Als de junior accountmanager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot het niet benutten van het marktpotentieel en daarmee onvoldoende omzet / marge.