Update cookies preferences Menu

Interieurvakman – parket in de rol van vakman parketvloeren leggen

De vakman parketvloeren leggen is verantwoordelijk voor het leggen van parketvloeren inclusief het voorbereiden van de werkvloer en het plaatsen van een tussenvloer (parketvloeren zijn vloeren van massief of uit lagen opgebouwd hout, van massief houten vloerdelen en geprefabriceerde vloeren zoals laminaat, PVC en kurk)

De interieurvakman – parket verzamelt naar aanleiding van de werkbon (opdracht en tekening) de benodigde hulpmaterialen (lijmen, lakken, egalines, schuurmiddelen en klemmen), apparatuur (meetapparatuur, schuurmachines) en handgereedschappen om het werk bij de klant te kunnen uitvoeren (het materiaal wordt meestal eerder gebracht, om te acclimatiseren). Hij laadt deze middelen, al dan niet samen met collega’s, in de wagen.

Op locatie controleert en beoordeelt hij of de werkvloer geschikt (vlak, droog en vormvast) is voor het leggen van het gevraagde parket en verricht daarvoor zo nodig vochtigheid- en oppervlakte metingen en test hij de schuifsterkte van de vloer. Eventuele afwijkingen van de situatie en de afspraken op de werkbon en de gevolgen daarvan bespreekt hij met de verantwoordelijke collega die de contactpersoon is van de klant of met een ervaren collega. Hij informeert de klant hierover.

Hij brengt het benodigde materiaal, apparatuur en gereedschap naar een (voorgeschreven) verzamelplek en verwijdert verpakkingsmateriaal. Hij controleert de kwaliteit van het materiaal. Hij voert vervolgens indien nodig bewerkingen uit aan de werkvloer, bijvoorbeeld door oude lagen te verwijderen, de vloer schoon (stofvrij, vetvrij) te maken en / of te schuren / stralen.

Hij brengt de eventuele tussenvloer en de afwerkvloer aan en voert daarvoor onder andere meet-, teken-, zaag-, timmer-, vul- en lijmbewerkingen uit. Hij volgt daarbij de legvoorschriften passend bij de werkvloer en het soort parket (los / zwevend, gelijmd of genageld / geniet). Onder begeleiding van een ervaren collega legt hij sierpatronen en biesjes. Hij zorgt voor een nette randafwerking en plaatst eventuele (plak)plinten, entreematten en dergelijke. Daarna werkt hij de afwerkvloer af door deze schoon te maken, te schuren, te stoppen / voegen, te lakken of in de was / olie te zetten. Hij werkt conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en conform de planning van de werkbon.

Na afloop maakt hij de gebruikte apparatuur en gereedschappen schoon en ruimt ze op. Hij ruimt het afval op. Voordat hij de klant meldt dat de vloer gelegd is, beoordeelt en controleert hij of aan de opdracht op de werkbon is voldaan en of de werkuitvoering van het beoogde niveau is.

Hij licht de werkzaamheden toe aan de klant en informeert de klant desgewenst over het schoonhouden en onderhouden van de vloer. Hij verifieert  de klanttevredenheid en vraagt de klant om de werkbon te ondertekenen. Hij beantwoordt vragen van de klant en handelt eventuele klachten af. Bij vragen / klachten die hij niet kan beantwoorden / afhandelen informeert hij zijn verantwoordelijke collega die de contactpersoon is van de klant. Hij neemt op passende wijze afscheid van de klant.

Hij rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden en de afwijkingen in werkwijze, resultaat en materialen / apparatuur / gereedschappen. Hij voert afval gescheiden af.

Competenties

Technologie inzetten

 • Kiest welke (moderne) middelen en materialen in te zetten
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Klantgericht handelen

 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

Toont zich gedisciplineerd

 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van de combinatie van doelgroepen en de producten / dienstverlening van de organisatie
 • Kennis met betrekking tot het informeren van klanten / opdrachtgevers
 • Kennis van bedrijfsprocedures omtrent afhandeling van de opdracht (administratie en klachten)
 • Basiskennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid) en nieuwe producten en toepassingen in de parketbranche
 • Basiskennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de parketbranche
 • Kennis van de veiligheidseisen van het werk (bijv. ventilatie)
 • Kennis van de eisen waaraan de werkvloer / ruimte moeten voldoen in relatie tot parketvloeren (eigenschappen, eisen, inspectiemethoden, noodzakelijke bewerkingen en mogelijk gewenste verbeteringen)
 • Kennis van eigenschappen, toepassingen en onderhoudsvoorschriften van materialen, hulpmiddelen, gereedschappen en apparatuur voor parketvloeren
 • Kennis van de legvoorschriften passend bij de werkvloer in combinatie met de te gebruiken materialen
 • Basiskennis van legpatronen en -technieken van parketvloeren
 • Kennis van eigenschappen en toepassingen van reinigings- en onderhoudsmaterialen
 • Kan werktekeningen lezen, begrijpen en gebruiken
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan ergonomisch verantwoord werken en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • Kan instructies, productspecificaties en informatieve teksten lezen
 • Kan basismethoden en -technieken toepassen voor het op maat maken en / of klaarmaken en aanbrengen van ondervloeren en parketvloeren
 • Kan procedures en voorschriften voor het leggen van parketvloeren opvolgen
 • Kan omgaan met veelvoorkomende software- / ICT-programma’s in het vakgebied
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten / opdrachtgevers hanteren
 • Kan omgaan met hulpmiddelen en (meet)apparatuur voor parketvloeren

Afbreuk

Als de interieurvakman – parket deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / imagoschade / extra kosten.