Update cookies preferences Menu

Interieuradviseur in de rol van projectleider

De projectleider is verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering van het interieuradvies en het ontzorgen van de klant

De interieuradviseur bestelt naar aanleiding van de koopovereenkomst de benodigde artikelen en materialen. Aan de hand van de informatie over de levertijden maakt hij een werkplanning. Hij houdt daarbij rekening met de benodigde tijd, de geschikte volgorde van de werkzaamheden, de beschikbaarheid van (interne en externe) uitvoerders (bijvoorbeeld schilders, stukadoors, installatiebedrijven, vloerenleggers, woningstoffeerders en stylisten) en eventuele hulpmiddelen. Hij streeft ernaar om de klant zo min (of zo kort) mogelijk overlast te bezorgen. Hij maakt afspraken over de planning met de uitvoerders en met de klant en verwerkt deze afspraken in het (digitale) systeem.

Hij bewaakt de levering van de bestelde artikelen/producten. Op locatie stemt hij (de voortgang van) de werkzaamheden in de in te richten ruimte af met uitvoerders en met de klant. Hij ziet erop toe dat de uitvoering volgens planning en (kwaliteits)afspraken/richtlijnen wordt uitgevoerd. Hij onderhoudt het contact met de klant zodat hij, in het geval van veranderde wensen, problemen en/of afwijkende situaties, snel een voor alle partijen acceptabele oplossing kan zoeken.

De interieuradviseur loopt het ontwerp en de afspraken in de offerte met de klant na en licht de uitgevoerde werkzaamheden toe. Bij eventuele gebreken of

problemen met de kwaliteit wijst hij de klant op de bedrijfsprocedures en rechten van de klant en neemt hierop gepaste actie. Daarnaast geeft hij de klant adviezen en informatie ten aanzien van bijvoorbeeld onderhoud, gebruik, service en garantie.

Hij verifieert de klanttevredenheid over het traject (van advies en ontwerp tot aan uitvoering en oplevering). Hij belt de klant na een periode nog een keer op om te vragen of de nieuwe inrichting nog steeds naar tevredenheid is. Hij legt alle gegevens van de oplevering vast in het digitale systeem van de organisatie.

De interieuradviseur rondt de oplevering met de klant administratief af door de  afgesproken betalingsregeling uit te voeren (en te checken). In sommige gevallen, afhankelijk van de organisatie, handelt hij ook de facturen die hij ontvangt van uitvoerders/hulpmiddelen af of besteedt dit uit aan de administratieve afdeling.

Heeft de klant na oplevering van het ontwerp en advies een klacht, dan onderzoekt hij de klacht en neemt de informatie uit de systemen door. Hij stelt vragen om de oorzaak van de ontevredenheid van de klant te bepalen en te achterhalen wat er gebeurd is. Samen met de klant zoekt hij naar een oplossing die voor alle partijen passend is. Hij regelt dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd.

Competenties

Leidinggeven

 • Geeft heldere instructies
 • Checkt of de werkwijze en/of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde tijd en capaciteit in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Klantgericht handelen

 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en/of achtergronden

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig complementaire deskundigheid in
 • Bemiddelt bij problemen in de samenwerking

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van projectmanagement
 • Kennis van de werkzaamheden en de (organisatie) procedures en -richtlijnen ten aanzien van de uitvoering van een interieuradvies
 • Kennis van de artikelen, materialen en hulpmiddelen (waaronder onderhouds- en reinigingsmiddelen) voor de uitvoering van een interieuradvies
 • Kennis van de wet- en regelgeving met betrekking tot werkzaamheden in de woon- en interieurbranche
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden, rechten en plichten van klanten en het klachtenbeleid van de organisatie
 • Kennis van de distributievormen, betaalsystemen en organisatie-eisen ten aanzien van offertes, contracten en facturen
 • Kan nauwkeurig inmeten
 • Kan een ontwerp interpreteren en uitleggen, en instructies en feedback geven
 • Kan een werkoverleg organiseren en voeren, ook met de klant
 • Kan vlot werken met gangbare computersystemen en softwarepakketten voor ontwerpen, klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.
 • Kan werk gerelateerde berekeningen maken (bijvoorbeeld voor materiaalgebruik en voor huur van onderaannemers/hulpmiddelen)
 • Kan advies- en evaluatiegesprekken voeren en klachten afhandelen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu

Afbreukrisico

Als de interieuradviseur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot fouten in de uitvoering met als gevolg ontevreden klanten, financiële schade en imagoschade.