Update cookies preferences Menu

Interieuradviseur in de rol van interieurontwerper

De interieurontwerper is verantwoordelijk voor het verkopen en ontwerpen van een passend interieuradvies aan klanten, van de oriëntatie tot aan aftersales

De interieuradviseur legt (offline/online) contact met de klant en voert een kennismakingsgesprek. Daarbij inventariseert hij in hoeverre de klant zich al georiënteerd heeft. Hij stelt vragen over de woonsituatie en -wensen, de gewenste sfeer en wat de klant wel/niet mooi vindt, de indeling en functie van de ruimte, welke woonartikelen in de ruimte blijven (be)staan of vervangen moeten worden, het budget en dergelijke. Hij vraagt door tot hij een goed beeld heeft van de wensen en de situatie van de klant. Hij maakt en bespreekt zo mogelijk een schetsontwerp (met 2 of 3 voorstellen) en gaat na of het beeld van de klant en zijn wensen haalbaar/realiseerbaar zijn. Daarbij maakt hij een afspraak om de betreffende ruimte (inclusief de andere ruimtes van de woon-/werkomgeving) te bekijken als het kennismakingsgesprek niet op locatie plaatsvindt. Wanneer dit niet mogelijk is maakt hij gebruik van een plattegrond (met maten en indeling van de ruimte) en foto’s/brochures van de ruimte.

Hij kijkt op de locatie naar bijvoorbeeld de grootte van de ruimte, de lichtinval, de plaatsing van (water- en elektriciteit) aansluitingen, de plaats van deuren/ramen, aangrenzende ruimtes, etc. Hij besluit welke maten er opgenomen moeten worden en doet dit zelf of besteedt dit uit. Zo nodig maakt/tekent hij een plattegrond van de ruimte. Afhankelijk van het beleid van de organisatie maakt hij vervolgens al dan niet een offerte voor het opstellen van het interieuradvies (met zijn uren) en vraagt een akkoord op deze offerte.

Vervolgens gaat hij aan de slag met het maken van een voorlopig ontwerp voor de gevraagde ruimte(s). Bij zijn keuzes houdt hij rekening met de wensen en het budget van de klant, de mogelijkheden van de ruimte en de esthetische en functionele overwegingen. Zo nodig raadpleegt hij collega’s (zoals verkoopmedewerkers) en specialisten. Hij visualiseert dit variërend in vorm van een eenvoudige schets tot aan een 3D-weergave (afhankelijk van de vraag en de organisatie). Dit presenteert hij in een voorlopig ontwerp met daarin de combinatie en indeling van woonartikelen (meubelen, stoffering en verlichting), kleuren en materialen, bijvoorbeeld weergegeven in een filmpje of brochure (met een moodboard). Hij licht toe hoe dit ontwerp past binnen de gewenste sfeer en het budget en geeft een voorlopige kostenraming voor de uitvoering van het ontwerp.

Bij het ontwerpen en verkopen van een interieuradvies is er sprake van een proces. Er zijn vaak meerdere contactmomenten tussen de klant en de interieuradviseur en aanpassingen in het ontwerp nodig voordat een duidelijk programma van eisen en een definitief ontwerp kunnen worden opgesteld. Tijdens deze momenten begeleidt de interieuradviseur de klant bij het keuzeproces.

Na de overeenstemming over een definitief ontwerp levert hij het interieuradvies op, geeft een toelichting waarbij hij nagaat of de klant het advies begrepen heeft en evalueert het proces/resultaat.

Indien gewenst en/of conform de afspraken van de organisatie stelt hij een offerte op waarin hij onder andere een kostenoverzicht van de woonartikelen en de werkzaamheden als ook een globale en haalbare planning opneemt. Hij onderhandelt met de klant binnen de gestelde kaders van de organisatie over eventuele aanpassingen in de offerte. Hij sluit de overeenkomst en maakt afspraken met de klant over betalingsafhandeling, levering en uitvoering. Hij neemt alle documenten op in het (digitale) systeem van de organisatie.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten/medewerkers/collega’s

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en de maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant/medewerker/ander verstrekt
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen/vraagstukken aan te pakken
 • Kiest welke (moderne) middelen en materialen in te zetten
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen /technologie efficiënt en effectief

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van (nieuwe) producten/materialen/grondstoffen in de woon- en interieurbranche
 • Kennis van (de geschiedenis van) interieurmerken, -collecties en ontwerpers
 • Kennis van kleuren, licht en ontwerpelementen (ruimte, lijnen, vormen, compositie en sfeer), ook in combinatie met de functie van een interieur
 • Kennis van styling en visual merchandising
 • Kennis van advies- en verkoopgesprekken
 • Kennis van gangbare procedures en wet- en regelgeving in de woon- en interieurbranche
 • Kennis van de markt, doelgroepen, (woon)artikelen, dienstverlening en prijsbeleid van de organisatie
 • Kennis van de e-commerce en marketingactiviteiten van de organisatie en de organisatieprocedures voor klantbenadering en social media
 • Kennis van de distributievormen, betaalsystemen en organisatie-eisen ten aanzien van offertes, contracten en facturen
 • Kan ontwerpvaardigheden en -technieken inzetten
 • Kan meten, werken met schalen en ruimtelijk denken
 • Kan ontwerpschetsen maken
 • Kan informatie presenteren/overdragen, ook op video-opnamen
 • Kan vlot werken met gangbare computersystemen en softwarepakketten voor schetsen en ontwerpen, klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.
 • Kan vaardig omgaan met de technische systemen voor verkoop en presentatie
 • Kan werk gerelateerde berekeningen maken (bijvoorbeeld voor materiaalgebruik en voor offertes)
 • Kan verkoop- en adviesgesprekken voeren, ook in het Engels
 • Kan klant-, product- en/of marktinformatie lezen, ook in het Engels
 • Kan berichten, offertes en contracten opstellen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu

Afbreukrisico

Als de interieuradviseur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende of ontevreden klanten en daarmee minder inkomsten en/of imagoschade.