Update cookies preferences Menu

Interieuradviseur in de rol van interieurexpert

De interieurexpert is verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn vakkennis en vaardigheden om zo de organisatie en haar klanten optimaal te kunnen adviseren en/of zijn portfolio actueel te houden.

De interieuradviseur zorgt ervoor dat hij een expert is in zijn vakgebied. Hij houdt de trends en ontwikkelingen in de woon- en interieurbranche bij door bijvoorbeeld het volgen van websites, vakbladen en literatuur, het bezoeken van beurzen en de concurrentie en het netwerken met vakgenoten. Hij vergroot zijn kennis van onder andere de productiewijze, grondstoffen en materialen van de (nieuwste) merken (woon)artikelen en toepassingen. Ook houdt hij zijn vaardigheden in de omgang met nieuwe (digitale) systemen voor presentatie, verkoop en interieurontwerp bij en volgt wanneer mogelijk (leveranciers)trainingen.

De (klant)gegevens die hij tijdens zijn dagelijks werk verzamelt (zowel op de werkvloer als online, bijvoorbeeld via social media) en de data die door de organisatie worden geleverd gebruikt hij om een (nog) beter beeld te verkrijgen van de doelgroepen en hun interieurwensen.

Op basis van zijn inventarisaties en analyses kan hij de organisatie adviseren over aanpassing van de collectie en de (online) presentatie of webshop. Wanneer dit binnen de strategie van de organisatie past, en in het geval van zijn eigen onderneming, promoot hij het werk binnen zijn (online) netwerk door onder meer filmpjes en blogs te plaatsen over uitgevoerde projecten. Hij werkt hiervoor samen met bijvoorbeeld fotografen, mediavormgevers en marketingdeskundigen.

Competenties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in de (inter)nationale context
 • Toont zich in zijn gedrag en (media) uitingen loyaal naar de organisatie

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten
 • Neemt besluiten en gaat daarbij om met onzekerheid, contradicties en risico’s
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in bruikbare resultaten

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met klanten/medewerkers/collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen
 • Gebruikt intervisie, reflectie en feedback om informatie te verkrijgen over zijn functioneren en expertisegebieden

Netwerken

 • Weet goed (online en offline) contact te onderhouden met zijn netwerk
 • Deelt kennis, ideeën en informatie met anderen
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de markt, doelgroepen, (woon)artikelen, dienstverlening en prijsbeleid van de organisatie
 • Kennis van (nieuwe) producten, materialen en grondstoffen in de woon- en interieurbranche
 • Kennis van (de geschiedenis van) interieurmerken, -collecties en ontwerpers
 • Kennis van kleuren, licht en ontwerpelementen (ruimte, lijnen, vormen, compositie en sfeer), ook in combinatie met de functie van een interieur
 • Kennis van de e-commerce en marketingactiviteiten van de organisatie en de organisatieprocedures voor klantbenadering en social media
 • Kennis van styling en visual merchandising
  Kan informatie presenteren en overdragen, ook op video
 • Kan vlot werken met gangbare computersystemen en softwarepakketten voor schetsen en ontwerpen, social media, webshops etc.
 • Kan vaardig omgaan met de technische systemen voor verkoop en presentatie
 • Kan gesprekken voeren, ook in het Engels
 • Kan klant-, product- en/of marktinformatie lezen, ook in het Engels
 • Kan verslagen opstellen

Afbreukrisico

Als de interieuradviseur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot verkeerde adviezen met als gevolg inkomstenderving voor de organisatie of tot een verouderd portfolio en daardoor het verliezen van (potentiële) klanten.