Update cookies preferences Menu

MKB – Verkoopmedewerker in de rol van Verkoper

De verkoper is verantwoordelijk voor de hospitality en de verkoop van producten/diensten (en het behalen van de verkooptargets).

De verkoopmedewerker ontvangt klanten en maakt op basis van observatie een inschatting hoe hij de klant moet benaderen. Hij stelt en beantwoordt vragen van klanten over artikelen / diensten en geeft hen desgevraagd toelichting over de toepassing en eigenschappen van het artikel. Hij maakt daarbij gebruik van technische hulpmiddelen. Hij raadpleegt een collega / leidinggevende, wanneer hij de vragen van de klant niet toereikend kan beantwoorden. Hij benut kansen voor nevenverkoop.

Hij voert eventuele noodzakelijke bewerkingen aan het product uit (verricht metingen en/of voert controles uit om de kwaliteit veilig te stellen, gebruikt materialen om artikelen verkoopklaar te maken en/of repareert, bewerkt, verwerkt, bereidt, verpakt, combineert, mengt, bevestigt, etc.). Hij plaatst een bestelling voor de klant en / of biedt een alternatief. Hij informeert de klant over de aankoopvoorwaarden en service en zorgt voor de bestelling (wanneer het artikel niet voorradig is).

Hij neemt klachten van klanten aan en handelt die (administratief) af. Wanneer hij de klacht niet mag / kan behandelen schakelt hij de eerste verkoopmedewerker of zijn leidinggevende in.

Hij bemant tijdelijke winkelpresentaties, events en de servicebalie. Hij let erop dat klanten geen criminele activiteiten ontplooien.

Hij neemt deel aan het periodieke werkoverleg over ontwikkelingen in de organisatie en de branche.

 

Competenties

Klantgericht handelen

 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Is vastbesloten om resultaten te bereiken
 • Toont zich in zijn gedrag en (media) uitingen loyaal naar de organisatie

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant verstrekt

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen
 • Hanteert de beschikbare (hulp)middelen en technologie efficiënt en effectiefWerkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie en formule van de organisatie
 • Kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige artikelen
 • Basiskennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie activiteiten van de organisatie
 • Basiskennis van consumentengedrag, -behoeften en -rechten
 • Kennis van vormen van klantbenadering, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Basiskennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van het beveiligingsplan en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van de procedure m.b.t. het aanhouden van winkeldieven
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Basiskennis van de voor de organisatie relevante branchewetgeving
 • Kan arbo-verantwoord werken i.r.t. (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan klachten afhandelen conform de procedures
 • Kan procedures en technieken van de organisatie toepassen bij het bewerken van artikelen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)
 • Kan een reparatie- / tegoedbon en / of garantiebewijs opstellen
 • Kan gesprekken met klanten voeren, ook in eenvoudig Engels

 

Afbreukrisico

Als de verkoopmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / het niet behalen van de verkooptargets / imagoschade / boetes.