Update cookies preferences Menu

MKB – Verkoopmedewerker in de rol van medewerker goederenbeheer en winkelpresentatie

De medewerker goederenbeheer en winkelpresentatie is verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren en verzamelen van goederen en het aanvullen van de winkelpresentatie.

De verkoopmedewerker ontvangt artikelen, pakt ze uit en slaat ze op. Hij controleert of de artikelen voldoen aan de gestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen en handelt afwijkingen (administratief) af. Hij houdt zich aan de procedures (bijvoorbeeld achterdeurprocedure, veiligheidsvoorschriften). Hij maakt gebruik van (technische, digitale) hulpmiddelen.

Hij vult de vaste artikelpresentatie aan en maakt artikelen verkoopklaar. Hij controleert artikelen op afwijkingen (verpakking, schade) en normen (datum, temperatuur). Hij controleert de winkelpresentatie op afwijkingen (bijvoorbeeld signing, datum en prijzen). Hij verwerkt de afwijkingen en / of meldt de resultaten.

Hij bouwt tijdelijke presentaties op aan de hand van een presentatieplan. Hij ruimt samen met zijn collega’s de winkel en opslagruimte op en maakt schoon. Hij zorgt ervoor dat klanten zo min mogelijk last ondervinden van zijn werkzaamheden.

Hij verzamelt en pakt artikelen in voor online bestellingen, uit het magazijn of uit de winkel, en maakt deze verzendklaar.

Hij overlegt voor de werkzaamheden regelmatig met de collega’s en leidinggevende over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten.

 

Competenties

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer en zorgvuldig

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen en opslaan van de aanwezige artikelen
 • Kennis van opslagmethoden in relatie tot de kenmerken van de aanwezige artikelen
 • Basiskennis van voorraadbeheer, kwalitatieve en kwantitatieve productcontrole en servicegraad
 • Basiskennis van combinatie artikel(kenmerken)- presentatiemogelijkheden
 • Kennis van etiketten, coderingen en symbolen (voor gevaarlijke stoffen)
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van procedures en technieken voor het aanvullen van artikelen
 • Kennis van de procedures voor het verzamelen en verzendklaar maken van artikelen
 • Kennis van de procedures voor afvalverwerking in de retail
 • Kennis van de veiligheidsprocedures en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van het dervingsplan
 • Basiskennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kan derving / schades herkennen
 • Kan geleidedocumenten lezen en interpreteren
 • Kan het presentatieplan lezen en uitvoeren
 • Kan bewerkings- en / of verzorgingstechnieken toepassen
 • Kan omgaan met verschillende soorten materieel zoals interne transportmiddelen
 • Kan metingen uitvoeren en de resultaten registreren
 • Kan schoonmaakmiddelen en -materialen gebruiken
 • Kan arbo-verantwoord werken i.r.t. (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu

 

Afbreukrisico

Als de verkoopmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot artikelen / een winkelpresentatie die niet voldoet aan de criteria / derving en onveilige situaties / imagoschade.