Update cookies preferences Menu

GWB – Verkoopmedewerker in de rol van medewerker financiële afhandeling

De medewerker financiële afhandeling is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de verkoop.

De verkoopmedewerker maakt het afrekensysteem gereed en controleert of de veiligheidsmaatregelen optimaal werken. Hij verwerkt de aankopen van de klant (maakt ze verkoopklaar / pakt ze in), verricht de financiële afhandeling en zorgt ervoor dat de klant betaalt. Hij vraagt bij afwijkingen of verdachte situaties ondersteuning van de verantwoordelijke collega. Hij sluit het afrekensysteem, bergt de geldlade veilig op / levert hem veilig in.

Hij houdt toezicht bij de zelfscankassa’s, ondersteunt de klant bij de bediening ervan en controleert de afhandeling door de klant.

 

Competenties

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Toont zich in zijn gedrag en (media) uitingen loyaal naar de organisatie

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Basiskennis van consumentengedrag, -behoeften en -rechten
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het beveiligingsplan en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de procedure m.b.t. het aanhouden van winkeldieven
 • Kan het afrekensysteem / zelfscansysteem bedienen
 • Kan relevante berekeningen met geld uitvoeren
 • Kan arbo-verantwoord werken i.r.t. (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu

 

Afbreukrisico

Als de verkoopmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot kassaverschillen / ontevreden klanten / onveilige situaties / imagoschade / boetes.