Update cookies preferences Menu

GWB – Online klantadviseur in de rol van coach

De coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van (nieuwe) medewerkers

De online klantadviseur begeleidt (nieuwe) medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de procedures en waarden van de organisatie. Hij bespreekt met hen hoe ze hun rollen kunnen oppakken. Hij geeft het goede voorbeeld qua uitvoering en omgang met klanten en collega’s / andere afdelingen. Hij geeft feedback en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen.

Hij verzorgt een inwerktraject voor nieuwe medewerkers en draagt bij aan de training van de medewerkers. Hij organiseert, in overleg met zijn leidinggevende, activiteiten voor bijvoorbeeld teambuilding.

Competenties

Leidinggeven

 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Toont de bereidheid om aan een gezamenlijk doel of resultaat te werken en toont de bereidheid om zich aan te passen
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten
 • Durft besluiten te nemen en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten
 • Omgevingsbewust handelen
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt klanten / medewerkers rechtvaardig

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met medewerkers / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de organisatie
 • Kennis van het organisatiebeleid ten aanzien van veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Basiskennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethoden
 • Basiskennis van arbeidsovereenkomsten
 • Basiskennis van de inhoud van formele gesprekken
 • Basiskennis van de personeelsinstrumenten van de organisatie
 • Basiskennis van didactische werkvormen
 • Kan een trainingsplan beoordelen / opstellen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor personeelsplanning, financiële administratie etc.)

Afbreukrisico

Als de online klantadviseur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet goed ingewerkte collega’s / ongemotiveerde collega’s met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op de serviceverlening / de verkoop / het team.