Update cookies preferences Menu

MKB – Eerste verkoopmedewerker in de rol van beleidsondersteuner

De beleidsondersteuner is verantwoordelijk voor het bijdragen aan verbeteringen in de verkoop / serviceverlening en operationeel beheer

De eerste verkoopmedewerker doet (verbeter)voorstellen over de winkel- en productpresentatie (ook online, bijvoorbeeld door het maken van filmpjes en andere content voor de website / social media), de benadering van klanten en de inzet van medewerkers aan zijn leidinggevende. Hij neemt deel aan het periodieke werkoverleg over ontwikkelingen in de organisatie en de branche en brengt knelpunten, ideeën en opvallende zaken in. Hij geeft naar aanleiding van de uitkomsten van het werkoverleg (input vanuit leiding / organisatie, bijvoorbeeld o.b.v. big data) adviezen over de aanpak op de werkvloer.

Competenties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in de (inter)nationale context
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en / of resultaten te bereiken

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken
 • Kiest welke (moderne) middelen / technologie in te zetten

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de doelstellingen van de organisatie
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige artikelen
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het verkoopsysteem / distributievorm van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan en verzenden van de aanwezige artikelen
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kan verbetervoorstellen opstellen en deze presenteren

 

Afbreukrisico

Als de eerste verkoopmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende terugkoppeling van informatie aan zijn team / leidinggevende en daarmee het risico van ineffectief handelen / niet benutten van kansen.