Update cookies preferences Menu

GWB – Eerste verkoopmedewerker in de rol van operationeel beheerder

De operationeel beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de goederen- en geldstromen en de winkelpresentatie.

De eerste verkoopmedewerker bekijkt de roosters voor de ontvangst, het uitpakken, het opslaan (en het eventueel verzenden) van goederen en past deze (na overleg met zijn leidinggevende) aan. Hij delegeert en controleert de werkzaamheden, geeft instructies en houdt daarbij toezicht op de naleving van de procedures (bijvoorbeeld achterdeurprocedure, gekoelde producten, fifo, of: veiligheidsvoorschriften, HACCP / CBL hygiënecode, beveiligingssystemen). Hij handelt afwijkingen (administratief) af.

Datzelfde doet hij voor het op peil blijven van de voorraad en het ervoor zorg dragen dat de winkelpresentatie voldoet aan de gestelde eisen (conform de winkelformule). Hij plaatst bestellingen, delegeert werkzaamheden, werkt zelf mee en geeft instructies. Hij delegeert opruim- en schoonmaak-werkzaamheden.Hij maakt het afrekensysteem gereed. Aan het eind van de werktijd sluit hij het afrekensysteem af, verwerkt geld en waardepapieren, administreert dit en transporteert de geldlade naar de daarvoor bestemde plaats. Hij werkt volgens de richtlijnen van de organisatie en ziet erop toe dat de medewerkers dit ook doen.
Hij coördineert het verzamelen en inpakken van producten voor online bestellingen. Hij houdt toezicht bij de zelfscankassa’s, ondersteunt de klant bij de bediening ervan en controleert de afhandeling door de klant.
Hij overlegt voor de werkzaamheden regelmatig met de medewerkers over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten. Hij vraagt ondersteuning wanneer systemen niet naar behoren werken.

 

Competenties

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Leidinggeven

 • Delegeert taken, verantwoordelijkheden en / of bevoegdheden aan anderen
 • Geeft heldere instructies
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriftenToont zich gedisciplineerd

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van opslagmethoden in relatie tot de kenmerken van de aanwezige artikelen
 • Kennis van voorraadbeheer, kwalitatieve en kwantitatieve productcontrole en servicegraad
 • Kennis van het dervingsplan
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan en verzenden van artikelen
 • Kennis van etiketten, coderingen en symbolen (voor gevaarlijke stoffen)
 • Kennis van de combinatie artikel(kenmerken) – presentatiemogelijkheden
 • Kennis van de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur
 • Kennis van promotiematerialen van de organisatie
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kennis van de veiligheidsprocedures en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van afvalverwerking in de retail en het reinigingsplan
 • Kennis van het afrekensysteem / het voorkomen van kasverschillen
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan geleidedocumenten registreren en controleren
 • Kan derving / schades herkennen
 • Kan berekeningen maken met bestel- en levertijden en voorraad
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels en / of Duits
 • Kan formulieren invullen of schriftelijke informatie geven, ook in het Engels en/of Duits
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor werkplanning, roosters, voorraadbeheer etc.)

 

Afbreukrisico

Als de eerste verkoopmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot artikelen / winkelpresentatie die niet voldoen aan de criteria / derving en onveilige situaties / imagoschade.