Update cookies preferences Menu

GWB – Eerste verkoopmedewerker in de rol van medewerker veiligheid en hygiëne

De medewerker veiligheid en hygiëne is verantwoordelijk voor het bijdragen aan een veilige winkelomgeving en een goede hygiëne voor klanten en medewerkers in verband met het coronavirus.

De (eerste) verkoopmedewerker controleert of de communicatie over veiligheid en hygiëne optimaal zichtbaar / compleet is en neemt actie wanneer dit niet het geval is. Hij zorgt ervoor dat de entree netjes en schoon is en dat de benodigde materialen beschikbaar zijn zodat klanten hun handen kunnen reinigen (m.b.v. een zuil, desinfectiemiddel, doekjes, etc.).
Hij begroet de klanten, observeert hen en vraagt hen, indien nodig, op vriendelijke wijze om de regels te handhaven (bijvoorbeeld in verband met het maximum aantal klanten in de winkel, handen desinfecteren, volgen van looproutes, voldoende afstand houden tot anderen, gebruik maken van de verplichte winkelwagen, -mandje of andere attributen, terughangen / -leggen van artikelen). Ook beantwoordt hij vragen van klanten over de regels en bedankt klanten voor hun begrip. Wanneer een klant na herhaald vragen de regels blijft negeren en / of agressief reageert waarschuwt hij zijn leidinggevende.
Hij reinigt / desinfecteert regelmatig de oppervlakken en voorwerpen die door de klanten worden aangeraakt en gebruikt daarbij de voorgeschreven reinigingsmiddelen.
Bij alle werkzaamheden houdt hij steeds zelf de veiligheids- en hygiëneregels in acht, hij ondersteunt zijn collega’s en attendeert hen op vriendelijke wijze op naleving van de regels. Hij volgt steeds de instructies ten aanzien van de wet- en regelgeving en doet op basis van zijn ervaringen verbetervoorstellen aan zijn leidinggevende.

Competenties

Klantgericht handelen

  • Benadert klanten op proactieve wijze
  • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten

Omgaan met procedures

  • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
  • Toont zich gedisciplineerd
  • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Samenwerken

  • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
  • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Technologie inzetten

  • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Doorzetten

  • Blijft effectief presteren bij weerstand
  • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

• Kennis van de wettelijke en organisatierichtlijnen en voorschriften over hygiëne en veiligheid
• Kennis van vormen van klantbenadering
• Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van en de looproutes in de verkoopruimte
• Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
• Kan gesprekken met klanten voeren, ook in het Engels

Afbreukrisico

Als de (eerste) verkoopmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot gezondheidsrisico’s voor klanten en medewerkers, imagoschade voor de winkel en boetes.