Update cookies preferences Menu

Foodservice specialist in de rol van Verkoper

De verkoper is verantwoordelijk voor de hospitality en de verkoop van food producten en diensten

De foodservice specialist observeert de klant en bepaalt de wijze van benadering en timing voor het leggen van het contact. Hij zorgt ervoor dat klanten zich op hun gemak en welkom voelen, verleidt zo nodig de klant met een sample van een van de producten en stelt vragen om te achterhalen wat de behoefte is van de klant: informatie of koopbehoefte. Hij gaat na hoe hij de klant een passende oplossing kan bieden door middel van zijn adviezen, het (offline / online) assortiment en de diensten van de organisatie. Hij biedt toegevoegde waarde door een grondige kennis van het assortiment / de visie van de organisatie (story) en door persoonlijk advieset bewaren en bereiden van versproducten, maaltijd / menu suggesties. Waar nodig maakt hij gebruik van diverse (technische) hulpmiddelen en / of zoekt ontbrekende informatie op. Hij beantwoordt vragen van de klant, bouwt snel een klantrelatie op en benut kansen voor nevenverkoop.

Hij bemant tijdelijke winkelpresentaties en / of (interne / externe) events. Hij stemt af en werkt samen met collega’s en medewerkers van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld koks en promotiemedewerkers).

Bij verkoop voert hij eventuele noodzakelijke bewerkingen aan het product uit ((uit)pakken, visuele controle, snijden, wegen, verpakken, etiketteren).
Hij plaatst een bestelling voor de klant en / of biedt een alternatief. Hij informeert de klant over de service en zorgt voor de bestelling. Hij verzorgt de financiële en administratieve afhandeling van de verkoop / bestelling. Hij onderhoudt contact met de klant tot aan het moment van aflevering.

Hij let erop dat klanten geen criminele activiteiten ontplooien. Hij neemt klachten aan, behandelt ze en handelt ze administratief af. Indien nodig betrekt hij hier collega’s of zijn leidinggevende bij.

Competenties

Beïnvloeden       

 • Weet een krachtige eerste indruk op anderen te maken en deze te handhaven
 • Speelt in op de gevoelens van anderen om hen te beïnvloeden of overtuigen
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Klantgericht handelen    

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en / of achtergronden

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Toont zich in zijn gedrag en (media) uitingen loyaal naar de organisatie

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie en formule van de organisatie
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige producten
 • Kennis van voedingswensen en -eisen
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie activiteiten van de organisatie
 • Kennis van consumentengedrag, -behoeften en -rechten
 • Kennis van vormen van klantbenadering en gastvrijheid, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van het beveiligingsplan en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. het aanhouden van winkeldieven
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de organisatie relevante branchewetgeving
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kan klachten afhandelen en omgaan met agressie / conflictsituaties
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)
 • Kan procedures en technieken van de organisatie toepassen bij het bewerken en inpakken van producten
 • Kan (wettelijke) richtlijnen op het gebied van bedrijfs-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne, veiligheid, milieuzorg en kwaliteit en HACCP toepassen
 • Kan berekeningen maken met producten en verkoopcijfers
 • Kan geschreven / gesproken informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan gesprekken met klanten voeren, ook in het Engels of Duits

Afbreukrisico

Als de foodservice specialist deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / het niet behalen van de verkooptargets / imagoschade.