Update cookies preferences Menu

Foodservice specialist in de rol van beleidsondersteuner

De beleidsondersteuner is verantwoordelijk voor het bijdragen aan verbeteringen in de verkoop / serviceverlening en operationeel beheer

De foodservice specialist zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de trends en ontwikkelingen in de foodservice. Hij doet (verbeter)voorstellen over de winkel- en productpresentatie (ook online, bijvoorbeeld door het maken van filmpjes en andere content voor de website / social media), de benadering van klanten en de inzet van medewerkers aan zijn leidinggevende.

Hij neemt deel aan het periodieke werkoverleg over de ontwikkelingen in de branche / foodservice en brengt knelpunten, ideeën en opvallende zaken in. Hij geeft naar aanleiding van de uitkomsten van het werkoverleg (input vanuit leiding / organisatie, bijvoorbeeld o.b.v. big data) adviezen over de aanpak op de werkvloer.

Competenties
Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in de (inter)nationale context
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en / of resultaten te bereiken

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

Innoveren

 • Vindt nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor (nieuwe) vraagstukken
 • Realiseert en / of initieert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de doelstellingen van de organisatie
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige producten
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het verkoopsysteem / distributievorm van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan,  verzenden, assembleren en presenteren van de aanwezige producten
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kan markt- en klantinformatie verzamelen
 • Kan verbetervoorstellen opstellen en deze presenteren

Afbreuk

Als de foodservice specialist deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende terugkoppeling van informatie aan zijn team / leidinggevende en daarmee het risico van ineffectief handelen / niet benutten van kansen.