Update cookies preferences Menu

Foodservice medewerker in de rol van foodassembleur

De foodassembleur is verantwoordelijk voor het samenstellen en presenteren van producten

De foodservice medewerker inventariseert de uit te voeren werkzaamheden, maakt een schatting van de benodigde tijd en bepaalt de volgorde en de planning van de werkzaamheden. Hij zet de benodigde apparatuur en gereedschappen klaar. Hij berekent en verzamelt de benodigde producten en ingrediënten en beoordeelt ze op kwaliteit en bruikbaarheid. Hij maakt zo nodig ingrediënten schoon, bewerkt ze / slaat ze tussentijds op. Hij assembleert de producten volgens de voorgeschreven receptuur. Hij werkt waar nodig samen met collega’s en stemt de werkzaamheden af. Hij controleert de producten op de voorgeschreven kwaliteit (smaak / gaarheid), presentatie, consistentie en temperatuur. Hij portioneert de producten, maakt ze op, pakt ze in en / of etiketteert ze. Hij houdt de (kwaliteits)rapportages bij, slaat de producten op en / of verwerkt ze in de winkelpresentatie. Hij maakt de werkruimte / apparatuur schoon en ruimt op.

Hij neemt deel aan het periodieke werkoverleg over ontwikkelingen in de foodservice / aan opleidingen met betrekking tot nieuwe werkwijzen / recepturen.

Competenties
Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Technologie inzetten

 • Kiest welke (moderne) middelen en materialen in te zetten
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie en formule van de organisatie
 • Kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de kenmerken van de aanwezige producten
 • Kennis van opslagmethoden, houdbaarheidscriteria en kwaliteitsrapportage van de producten
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de eigenschappen van en de omgang met keukenapparatuur en -hulpmiddelen
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kan procedures en technieken van de organisatie toepassen bij het voorbewerken van ingrediënten, het assembleren, opslaan en presenteren van producten
 • Kan berekeningen maken met ingrediënten
 • Kan keukenapparatuur en –gereedschap hanteren
 • Kan (wettelijke) richtlijnen op het gebied van bedrijfs-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne, veiligheid, milieuzorg en kwaliteit en HACCP toepassen
 • Kan formulieren invullen

Afbreukrisico

Als de foodservice medewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot derving van producten of producten / een winkelpresentatie die niet voldoen aan de criteria en daardoor het verliezen van klanten / het niet behalen van de verkooptargets / te hoge kosten / imagoschade / boetes.