Update cookies preferences Menu

Foodservice manager

Portret C – Foodservice manager

Het betreft hier een portret uit het

BCP Afdelingsmanager – filiaalmanager klein filiaal

Aanvulling op de rol als operationeel leidinggevende:
De foodservice manager houdt toezicht op het assemblageproces en controleert of het proces, de producten en de winkelpresentatie aan de eisen voldoen. Hij houdt toezicht op de onderhoudswerkzaamheden en schakelt wanneer nodig reparateurs in / regelt vervanging. Hij plaatst de bestellingen voor aanvulling van de voorraad. Wanneer van toepassing staat hij de ambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit te woord.

Aanvullende competenties

Normen stellen    

  • Stuurt op realistische/haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk of dat van medewerkers
  • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten

Aanvullende vakkennis en vaardigheden

  • Kennis van de kenmerken en het onderhoud van keukenmaterieel, inventaris en apparatuur
  • Kan specialistische procedures en technieken van de organisatie toepassen bij het voorbewerken van ingrediënten, het assembleren, opslaan en presenteren van producten
  • Kan keukenapparatuur en –gereedschap hanteren
  • Kan berekeningen maken met bestel- en levertijden, voorraad en ingrediënten
  • Kan (wettelijke) richtlijnen op het gebied van bedrijfs-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne, veiligheid, milieuzorg, kwaliteit en HACCP toepassen