Update cookies preferences Menu

Filiaalmanager groot filiaal in de rol van strategisch manager

Beschrijving van de rol

De strategisch manager is samen met zijn leidinggevende verantwoordelijk voor het vertalen van de visie en het beleid van de organisatie voor het filiaal en het aansturen van de uitvoering

De filiaalmanager neemt kennis van het strategisch plan van de organisatie / het filiaal en overlegt hierover met zijn leidinggevende. Hij houdt de relevante ontwikkelingen in de (inter)nationale en lokale markt bij en heeft oog voor consumentengedrag en -wensen. Hij neemt de resultaten van de (klanttevredenheids)onderzoeken door die door de organisatie zijn uitgezet en stelt vast wat voor het filiaal van toepassing is. Hij vertaalt het strategisch plan naar tactische en operationele plannen voor het filiaal. Hij stemt daarvoor af met zijn leidinggevende en zijn afdelingsmanagers.

Hij bewaakt de uitvoering van de tactische en operationele plannen en de samenhang tussen het commercieel, financieel, operationeel en personeelsbeleid voor zijn filiaal en stelt de plannen waar nodig bij.

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en / of resultaten te bereiken

Financieel handelen

 • Toont inzicht in en heeft een overzicht van de financiële situatie van het filiaal
 • Is alert op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen

Besluiten nemen

 • Overziet wat de gevolgen zijn van zijn besluiten inzake diverse stakeholders, situaties en politieke context
 • Neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten en draagt de consequenties

Analyseren

 • Benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en ziet hoe zaken samenhangen
 • Combineert gegevens uit verschillende (informatie)bronnen en genereert hierbij nieuwe informatie
 • Trekt conclusies door logisch redeneren

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de organisatie
 • Kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment, de merken en de leveranciers
 • Specialistische kennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Kennis van de spelers en doelgroepen in de markt waar de organisatie zich op richt
 • Kennis van koop- en consumentengedrag, consumentenbehoeften en rechten
 • Kennis van presentatievormen in de retail (productpresentatie) en de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur
 • Kennis van de indeling van de verkoopruimte en het schappenplan
 • Kennis van marketingstrategieën en samenwerkingsverbanden in de retail
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de organisatie relevante branchewetgeving
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan omzetprognoses opstellen
 • Kan tactische en operationele plannen opstellen
 • Kan de positie van het filiaal in relatie tot de concurrentie vaststellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels of Duits
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de filiaalmanager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een slecht geïnformeerd managementteam, het laten liggen van kansen in de (lokale) markt en daarmee het verlies van marktaandeel / het niet voldoen aan de eisen van de organisatie / imagoschade voor de organisatie.