Update cookies preferences Menu

Filiaalmanager groot filiaal in de rol van commercieel manager

De commercieel manager is verantwoordelijk voor de aansturing van het commercieel plan / activiteiten in het filiaal

De filiaalmanager vertaalt samen met zijn leidinggevende het commerciële jaarplan van de organisatie naar tactische en operationele doelstellingen voor het filiaal. Zij stemmen de (online) activiteiten, het lokale assortiment / lokale prijsstelling en de boodschap af op de lokale klantbehoeften voor een optimaal rendement en resultaat maar blijven daarbij binnen de grenzen van het ondernemingsconcept.

Hij stuurt samen met zijn leidinggevende de commerciële activiteiten aan en motiveert de afdelingsmanagers. Hij betrekt de afdelingsmanagers bij het organiseren en uitvoeren van de commerciële activiteiten in de vestiging. Het team is samen verantwoordelijk voor het behalen van de targets van het filiaal. Hij geeft relevante signalen over de bevindingen ten aanzien van de commerciële activiteiten door aan zijn leidinggevende. Hij beantwoordt vragen van de (online) klantenservice van de organisatie naar aanleiding van vragen en klachten van klanten.

Hij loopt rond in het filiaal om het winkelbeeld te controleren en bespreekt regelmatig de te behalen targets / afspraken, de presentatie en de beleving / servicegerichtheid met de afdelingsmanagers.

Hij onderhoudt de contacten met leveranciers. Hij gaat daarnaast regelmatig op pad om te netwerken met partners en winkeliers om kansen voor de verbetering van commerciële positie van het filiaal te inventariseren. Hij doet daarover voorstellen aan zijn leidinggevende.

Competenties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten

Leidinggeven

 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Stelt doelen en prioriteiten en maakt duidelijke (resultaat)afspraken
 • Checkt of de werkwijze en / of resultaten behaald worden en onderneemt zo nodig actie

Normen stellen

 • Stuurt op realistische / haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk en dat van medewerkers
 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Zoekt continu naar kwaliteitsverbetering van bedrijfsprocessen en werkwijzen

Samenwerken

 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Neemt het initiatief tot (strategische) samenwerking

Netwerken

 • Bouwt relaties op in verschillende contexten die van belang zijn voor de organisatie
 • Weet goed (online en offline) contact te onderhouden met zijn netwerk
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen

Beïnvloeden

 • Communiceert overtuigend in gesprekken, discussies en / of onderhandelingen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, formule / waardecreatie van de organisatie
 • Kennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van de spelers en doelgroepen in de markt waar de organisatie zich op richt
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment, de merken en de leveranciers
 • Specialistische van de aanwezige bijbehorende service (zoals verzekeringen)
 • Kennis van de indeling van de verkoopruimte en het schappenplan
 • Kennis van koop- en consumentengedrag, consumentenbehoeften en rechten
 • Kennis van presentatievormen in de retail (productpresentatie) en de commerciële functie van winkelinterieur en -exterieur
 • Kennis van marketingstrategieën en samenwerkingsverbanden in de retail Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de organisatie relevante branchewetgeving
 • Kennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethodieken
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Kan omzetprognoses opstellen
 • Kan verkoopprijzen interpreteren / vaststellen
 • Kan tactische en operationele plannen opstellen
 • Kan de positie van het filiaal in relatie tot de concurrentie vaststellen
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen, ook in het Engels of Duits
 • Kan geschreven informatie over het vakgebied in het Engels of Duits begrijpen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de filiaalmanager deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een slecht geïnformeerd managementteam, het laten liggen van kansen in de (lokale) markt en daarmee het verlies van marktaandeel / het niet voldoen aan de eisen van de organisatie / imagoschade voor het filiaal.