Update cookies preferences Menu

Commercieel medewerker in de rol van webshopmedewerker

De webshopmedewerker is verantwoordelijk voor het plaatsen / bijhouden van de content van de webshop/ website zodat deze actueel blijft

De commercieel medewerker beheert in opdracht de online kanalen van de organisatie met productinformatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van nieuwe producten / acties in de webshop, het aanvullen van het bestaande online assortiment met nieuwe informatie / verbeterde afbeeldingen of het updaten van de FAQ. Hij maakt gebruik van voorgeschreven of aangeleverde content. Hij neemt zo nodig contact op met de marketingmedewerker van de organisatie. Hij plaatst afbeeldingen / video’s / andere content. Wanneer van toepassing organiseert hij de foto-/ video-opnamen van de producten.

Hij controleert de werking van de webpages, bijvoorbeeld de geplaatste links, en lost voorkomende problemen op. Hij schakelt hiervoor, wanneer nodig, de afdeling ICT in.

Hij archiveert en beheert content volgens afspraak in een systeem voor bestandsbeheer. Hij bekijkt de informatie van de zoekmachineoptimalisatie en bespreekt zijn bevindingen en / of voorstellen voor het veranderen van content met zijn leidinggevende / marketingmedewerker.

Competenties

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig

Schriftelijk communiceren

 • Is alert op het voorkomen van misinterpretaties van schriftelijke boodschappen
 • Selecteert en zet (moderne) media zorgvuldig in

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief
 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / medewerkers / collega’s

Organiseren van werk

 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • kennis van de visie, formule / waardecreatie en organisatiestructuur van de organisatie
 • kennis van het (on- en offline) assortiment, diensten, bijbehorende services (zoals verzekeringen) en het prijsbeleid van de organisatie
 • kennis van de e-commerce marketing- en communicatieactiviteiten van de organisatie inclusief de huisstijl / het gebruik van sociale media
 • kennis van vormen van en organisatieprocedures (gedragscode) voor klantbenadering
 • kennis van de (technische) mogelijkheden van het Content Management Systeem
 • kennis van de werking en beïnvloeding van online zoekmachines
 • kennis van online beveiliging
 • kennis van de procedures op het gebied van privacy / dataverwerking en de wettelijke regelingen wat betreft auteurs-, portret- en merkenrecht
 • kan vlot werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor Content Management Systeem, sociale media, fotobewerking, zoekmachines etc.)
 • kan (eenvoudige) berichten opstellen en klant-, product- en / of marktinformatie lezen, ook in het Engels en in een andere moderne vreemde taal
 • kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu

Afbreukrisico

Als de commercieel medewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende of verkeerde informatie op de website en daarmee een risico op het verliezen van klanten / omzet en het veroorzaken van extra kosten.