Update cookies preferences Menu

Commercieel medewerker in de rol van commercieel ondersteuner

De commercieel ondersteuner is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het accountmanagent en het bijdragen aan de oplossing van (commerciële) vraagstukken

De commercieel medewerker draagt bij aan het opstellen van offertes door de vragen van accountmanagers uit te zoeken en onderdelen van offertes aan te leveren.

Hij verzamelt daarnaast in opdracht informatie over (potentiële) klanten, producten en diensten, de concurrentie en de ontwikkelingen in de branche en regio. Hij maakt hiervoor gebruik van (digitale) nieuws- en informatiebronnen (zoals de KvK) en informatie van de eigen organisatie. Ook draagt hij bij aan periodieke omzetrapportages. Hij legt de verzamelde informatie vast in het (digitale) systeem of rapporteert deze aan zijn leidinggevende / accountmanager.

Hij signaleert opvallende feedback (reviews) die klanten geven over de service van de organisatie en geeft deze door aan zijn leidinggevende / accountmanager. Daarnaast signaleert hij knelpunten en efficiëntiebeperkingen in zijn werk en bespreekt deze met zijn leidinggevende.

Hij ondersteunt bij de (voorbereiding van) beursdeelname c.q. de beursstand van de organisatie door bijvoorbeeld stand-, informatie- en promotiemateriaal te regelen.

Bij periodiek werkoverleg denkt hij vanuit zijn eigen ervaringen mee over de werkzaamheden en plannen en brengt ideeën in. Hij streeft ernaar om een expert te worden op het gebied van de producten en diensten van de organisatie, neemt deel aan trainingen en leert (snel) werken met nieuwe software / systemen.

Competenties

Analyseren

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe informatie en beoordeelt gevonden informatie op bruikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Hanteert een passende onderzoeksaanpak die resulteert in bruikbare resultaten

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief
 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / medewerkers / collega’s
 • Gebruikt intervisie, reflectie en feedback om informatie te verkrijgen over zijn functioneren en expertisegebieden

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de markt in de gaten
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in de (inter)nationale context

 

Benodigde kennis en vaardigheden

 • kennis van de visie, formule / waardecreatie en organisatiestructuur van de organisatie
 • kennis van het (on- en offline) assortiment, diensten, bijbehorende services (zoals verzekeringen) en het prijsbeleid van de organisatie
 • kennis van de algemene verkoopvoorwaarden en rechten / plichten van klanten / organisatie
 • kennis van de organisatie-eisen ten aanzien van offertes, contracten en facturen
 • kennis van de distributievormen en betaalsystemen van de organisatie
 • kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • kan data-verzamelingsmethodes (voor marktonderzoek) kiezen en toepassen
 • kan vlot werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, sociale media etc.)
 • kan relevante berekeningen met geld, procenten en (inhouds)maten uitvoeren
 • kan gesprekken voeren, (eenvoudige) rapportages opstellen en klant-, product- en / of marktinformatie lezen, ook in het Engels en in een andere moderne vreemde taal
 • kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu

 

Afbreukrisico

Als de commercieel medewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende (management) informatie en daarmee een risico op het verliezen van klanten / omzet en het veroorzaken van extra kosten.