Update cookies preferences Menu

Bezorgmedewerker in de rol van coach

De coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van (nieuwe) medewerkers

De bezorgmedewerker begeleidt nieuwe medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de procedures en waarden van de organisatie. Hij bespreekt met hen hoe ze hun rollen kunnen oppakken. Hij geeft het goede voorbeeld qua uitvoering en omgang met klanten en collega’s. Hij geeft feedback en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen.

Hij draagt bij aan de training van de nieuwe medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van ergonomisch werken, veiligheid en omgevingsbewustzijn.

Competenties

Leidinggeven

 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten
 • Durft besluiten te nemen en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met medewerkers / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Organiseren van werk

 • Stelt realistische doelen op voor de middellange en korte termijn en controleert of deze behaald worden
 • Scheidt hoofdzaken en bijzaken
 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Lost (praktische) problemen op

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de organisatie
 • Kennis van het organisatiebeleid ten aanzien van veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Basiskennis van leiderschapsstijlen en begeleidingsmethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Basiskennis van didactische werkvormen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (waaronder presentatiesoftware)

Afbreukrisico

Als de bezorgmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet goed ingewerkte collega’s / ongemotiveerde collega’s met het risico dat zij een negatieve invloed in het contact met klanten.