Update cookies preferences Menu

Bezorgmedewerker in de rol van chauffeur

De chauffeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de bezorgroute.

De bezorgmedewerker zorgt ervoor dat hij fysiek en mentaal fit is voor het werk. Hij draagt de voorgeschreven bedrijfskleding en de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij ontvangt van de organisatie (op digitale wijze) informatie over de bezorgingen / afleveradressen en urgente bestellingen / retouren. Hij bereidt zich voor op de weers- en verkeersomstandigheden en plant een efficiënte bezorgroute of past wanneer nodig de aangeleverde route aan.

Hij bekijkt voor aanvang van de ritten de bandenspanning en controleert of de bestelwagen, hulpmiddelen en voertuigdocumentatie aanwezig en geschikt zijn voor een veilig weggebruik / het vervoeren, laden en lossen van de producten. Hij meldt storingen of defecten en regelt wanneer nodig een andere bestelwagen.

Hij bestuurt de bestelwagen, maakt gebruik van de navigatieapparatuur, en houdt zich daarbij aan verkeersregels. Hij anticipeert en blijft alert op de verkeerssituatie en rijdt zuinig en veilig, ook bij vertragingen in het afleverschema. Hij let bij het parkeren van de bestelwagen bij de klant op de veiligheid ter plaatse.  Wanneer hij het geplande aflevertijdstip niet haalt, informeert hij de klant tijdig en / of werkt hij het (digitaal) systeem bij. Hij werkt na iedere rit op de dag de route bij.

Bij schade en / of ongeval onderweg waarschuwt hij zijn teamleider en indien nodig de hulpdiensten. Hij zorgt ervoor dat de bestelwagen veilig staat. Hij blijft rustig in het overleg met de andere betrokkenen. Hij maakt foto’s van de wagen / situatie en vult in / na het overleg met zijn teamleider het schadeformulier in.

Hij levert de bestelwagen met volle tank en schoongemaakt (ook het interieur) in bij zijn werkgever.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met collega’s, andere chauffeurs en klanten

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en de maatschappij

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de invloed van voeding, alcohol, drugs, medicijnen, vermoeidheid en stress op de fysieke conditie en mentale gezondheid en op het gedrag in het verkeer
 • Kennis van de actuele verkeersregels / het handelen in het verkeer (conform rijbewijs B)
 • Basiskennis van BHV
 • Kennis van het handelen bij / het de-escaleren van agressie
 • Kennis van de omgang met andere culturen
 • Kan een eenvoudige rijklaarcontrole uitvoeren
 • Kan een internationaal schadeformulier invullen
 • Kan een navigatiesysteem bedienen en wegenkaarten lezen
 • Kan de bestelwagen in alle verkeerssituaties, ook bij bijzondere verrichtingen, op veilige en zuinige wijze besturen
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor routeplanning, klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)
 • Kan schoonmaakmiddelen en -materialen gebruiken

Afbreukrisico

Als de bezorgmedewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot het te laat bezorgen van producten / onvoldoende informeren van klanten en als gevolg daarvan ontevreden en het eventueel verliezen van klanten. Daarnaast kan het leiden tot imagoschade door roekeloos rijgedrag (de naam van de organisatie staat vaak op de bestelwagen) of tot hoge kosten door onzuinig rijgedrag of veroorzaken van schade.