Update cookies preferences Menu

Verkoopspecialist ambulante handel in de rol van verkoper

De verkoper is verantwoordelijk voor de klantvriendelijkheid en de verkoop van producten en diensten

De verkoopspecialist ambulante handel observeert de klant en bepaalt de wijze van benadering en de timing voor het leggen van het contact. Hij zorgt ervoor dat de klant zich op zijn gemak en welkom voelt, verleidt zo nodig de klant met een sample van een van de producten of een humoristische opmerking en stelt vragen om te achterhalen wat de behoefte is van de klant: informatie of koopbehoefte. Hij maakt een snelle inschatting hoe hij de klant een passende oplossing kan bieden door middel van zijn adviezen, het (offline/ online) assortiment en de diensten van de onderneming. Hij biedt toegevoegde waarde door een grondige kennis van het assortiment/ de visie van de organisatie (story) en door persoonlijk advies, ook als de klantvraag niet door de onderneming beantwoord kan worden. Waar nodig maakt hij gebruik van diverse (technische) hulpmiddelen en/ of zoekt ontbrekende informatie op en/ of vraagt hij zijn leidinggevende om advies. Hij beantwoordt vragen van de klant, bouwt snel een klantrelatie op en benut kansen voor nevenverkoop en klantenbinding. In de tussentijd houdt hij in de gaten of de andere klanten tijdig worden geholpen en schakelt waar mogelijk verkoopmedewerkers in.

Bij verkoop voert hij eventuele noodzakelijke bewerkingen aan het product uit: (uit)pakken, visuele controle, snijden, wegen, verpakken etc. Hij informeert de klant over de service/ garantie etc. en plaatst wanneer nodig/ gewenst een bestelling voor de klant. Hij verzorgt de financiële en administratieve afhandeling van de verkoop/ bestelling.

Hij let erop dat klanten geen criminele activiteiten ontplooien en schakelt wanneer nodig zijn leidinggevende in. Hij neemt klachten aan en betrekt zijn leidinggevende hierbij.

Competenties

Beïnvloeden

 • Weet een krachtige eerste indruk op anderen te maken en deze te handhaven
 • Speelt in op de gevoelens van anderen om hen te beïnvloeden of overtuigen
 • Presenteert zich als betrouwbare en deskundige gesprekspartner

Klantgericht handelen

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en / of achtergronden

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / medewerkers / collega’s

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie en formule van de onderneming
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige producten
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-
  activiteiten van de onderneming
 • Kennis van consumentengedrag, -behoeften en -rechten
 • Kennis van vormen van klantbenadering en gastvrijheid, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van het afrekensysteem
 • Kennis van de veiligheidsprocedures, (brand)preventieve maatregelen en het dervingsplan
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de organisatie relevante branchewetgevingKan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)
 • Kan procedures en technieken van de onderneming toepassen bij het bewerken en inpakken van producten
 • Kan hoofdrekenen
 • Kan gesprekken met klanten voeren, ook in het Engels

Afbreukrisico

Als de verkoopspecialist ambulante handel deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten/ het niet behalen van de verkooptargets/ derving/ imagoschade.