Update cookies preferences Menu

Verkoopspecialist ambulante handel in de rol van operationeel beheerder

De operationeel beheerder is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de operationele werkzaamheden op het gebied van stand op- en afbouw, (artikel)presentatie en voorraadbeheer

De verkoopspecialist ambulante handel plant de werkzaamheden voor de op- en afbouw van de stand/ verkoopwagen inclusief toebehoren (zoals extra tafels en afvalbakken) en het inrichten, onderhouden en aanpassen van de artikelpresentatie inclusief het decoratie- en promotiemateriaal, de prijs- en productinformatie en beveiligingslabels. Ook zijn er de branche-afhankelijke productiewerkzaamheden voor het verkoopklaar maken van de producten zoals het branden van nootjes, het schoonmaken van de vis, het samenstellen van boeketten en het strijken van kleding. Daarnaast zijn er de preventiemaatregelen, de onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in en rond de stand/ verkoopwagen voor behoud van veiligheid en hygiëne.

Hij delegeert en controleert deze werkzaamheden en het resultaat daarvan, geeft instructies en houdt toezicht op het gebruik van de juiste materialen, hulpmiddelen en gereedschappen en de naleving van de voorschriften op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu. Hij let op de belasting en de verdeling (en afwisseling) van de werkzaamheden tussen de verkoopmedewerkers en werkt zelf ook mee. Hij handelt bij geconstateerde commerciële kansen, afwijkingen en schade, bespreekt indien nodig de oplossingen/ aanpassingen met zijn leidinggevende en voert deze uit/ laat deze uitvoeren.

Hij let op het op peil blijven van de voorraad, zowel op de standplaats als in het magazijn. Hij plaatst de bestellingen voor aanvulling van de voorraad bij de inkoopverantwoordelijke of rechtstreeks bij de leveranciers van de onderneming. Hij houdt hierbij rekening met (toekomstige) acties, situationele omstandigheden zoals weersverwachtingen of speciale gebeurtenissen, (lokale) concurrentie, nee-verkoop, omloopsnelheid en verkoopcijfers.

Op de verkoop- en/ of opslaglocatie neemt hij de gegevens voor het ontvangen, uitpakken en opslaan van producten en het verzamelen en inpakken van producten voor (online) reserveringen door. Ook maakt hij eventuele retouren en bijbehorende formulieren in orde. Hij instrueert de verkoopmedewerkers en zorgt voor opslagruimte en passende hulpmiddelen. Hij controleert bij ontvangst de levering en bijbehorende documenten en betrekt zijn leidinggevende bij afwijkingen. Hij houdt toezicht op de werkzaamheden (naast de hiervoor genoemde werkzaamheden de kwalitatieve en kwantitatieve controle van de producten) en op het naleven van de voorschriften op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu.

Competenties

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Normen stellen

 • Stuurt op realistische/haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk of dat van medewerkers
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten

Omgevingsbewust handelen  

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen / vraagstukken aan te pakken
 • Regelt en beheert materialen en (moderne) middelen

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Specialistische kennis over de opbouw van het assortiment en de aanwezige producten
 • Kennis van opslagcondities, houdbaarheidscriteria, productcontrole en kwaliteitsrapportage ten aanzien van de aanwezige producten
 • Kennis van de procedures voor het op- en afbouwen van de stand/ verkoopwagen
 • Kennis van de indeling van de stand/ verkoopwagen en het magazijn
 • Kennis van de (indeling van de) standplaats en de voorschriften van de gemeente
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan, bewerken en presenteren van de producten
 • Kennis van voorraadbeheer en bestelprocedures van de aanwezige producten
 • Kennis van het kwaliteits- en MVO-beleid van de organisatie
 • Kennis van afvalverwerking en het reinigingsplan
 • Kennis van het afrekensysteem
 • Kennis van de veiligheidsprocedures, (brand)preventieve maatregelen en het dervingsplan
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan delegeren en instructies geven
 • Kan derving/ schades herkennen
 • Kan berekeningen maken met bestel- en levertijden en voorraad
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor werkplanning, roosters, voorraadbeheer etc.)
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken
 • Kan vaardig omgaan met de aanwezige materialen, hulpmiddelen en gereedschappen

Afbreukrisico

Als de verkoopspecialist ambulante handel deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een niet optimale artikelpresentatie / derving / onveilige situatie / imagoschade  en daarmee verlies van inkomsten.