Update cookies preferences Menu

Verkoopspecialist ambulante handel in de rol van medewerker bedrijfsprocessen

De medewerker bedrijfsprocessen is verantwoordelijk voor het bijdragen aan verbeteringen in de verkoop/ dienstverlening en het operationeel beheer

De verkoopspecialist ambulante handel zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de trends en ontwikkelingen op de markt en in de onderneming, zoals de nieuwe artikelen en de promotionele acties. Hij bekijkt de website/ social media van de onderneming en die van concurrenten. Hij observeert de dagelijkse werkzaamheden, analyseert regelmatig terugkerende klachten en klachtafhandeling, probleemartikelen, nee-verkoop en klantevaluaties en bekijkt of er verbanden te leggen zijn.

Op basis van zijn onderzoek/ observaties bedenkt hij (verbeter)voorstellen over bijvoorbeeld de artikelpresentatie (de plaats van de producten in de stand/ verkoopwagen), een aanpassing/ uitbreiding van het assortiment, het aanpassen van de procedures, het organiseren van verkoopacties en de benadering van klanten/ mogelijkheden voor klantenbinding. Dit betreft ook de online activiteiten, bijvoorbeeld door het maken van filmpjes en andere content voor de website of social media.

Hij neemt deel aan het periodieke werkoverleg over het werk en de ontwikkelingen in de branche en brengt knelpunten, ideeën en opvallende zaken in. Hij geeft daarbij adviezen over de aanpak op de werkvloer.

Competenties

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in de (inter)nationale context
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en / of resultaten te bereiken

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

Innoveren

 • Vindt nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor (nieuwe) vraagstukken
 • Realiseert en / of initieert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, doelstellingen en procedures van de organisatie
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige producten
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-
  activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van productpresentatie en het inrichtingsplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan,  verzenden, assembleren en presenteren van de aanwezige producten
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kan markt- en klantinformatie verzamelen
 • Kan verbetervoorstellen opstellen en deze presenteren

Afbreukrisico

Als de verkoopspecialist ambulante handel deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende terugkoppeling van informatie aan zijn team / leidinggevende en daarmee het risico van ineffectief handelen / niet benutten van kansen.