Update cookies preferences Menu

Verkoopspecialist ambulante handel in de rol van coach

De coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van (nieuwe) verkoopmedewerkers

De verkoopspecialist ambulante handel begeleidt (nieuwe) verkoopmedewerkers en operationeel medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de procedures en waarden van de onderneming. Hij overlegt regelmatig met de medewerkers over werkvolgorde, werkzaamheden en taakverdeling en ondersteunt ze bij het stellen van prioriteiten. Hij geeft het goede voorbeeld qua omgang en uitvoering. Hij geeft feedback en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen. Hij draagt bij aan de training on the job. Hij organiseert, in overleg met zijn leidinggevende, activiteiten voor bijvoorbeeld teambuilding.

Competenties

Leidinggeven

 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Toont de bereidheid om aan een gezamenlijk doel of resultaat te werken en toont de bereidheid om zich aan te passen
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met medewerkers / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens
 • Behandelt klanten / medewerkers rechtvaardig

Normen stellen

 • Stelt eisen waaraan de kwaliteit van producten, diensten en processen moet voldoen
 • Stuurt op realistische/haalbare prestatie-indicatoren van eigen werk of dat van medewerkers
 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, doelstellingen en de procedures van de onderneming
 • Kennis van begeleidingsmethoden
 • Kennis van motivatie- en feedbacktechnieken
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige producten
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan, bewerken en presenteren van de producten
 • Kennis van de procedures voor het op- en afbouwen van de stand/ verkoopwagen
 • Kennis van de productiewerkzaamheden met betrekking tot de producten van de onderneming
 • Kennis van het kwaliteits- en MVO-beleid van de organisatie
 • Kan feedback geven en ontvangen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan instructies geven

Afbreukrisico

Als de verkoopspecialist ambulante handel deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet goed ingewerkte verkoopmedewerkers / ongemotiveerde verkoopmedewerkers met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het team en/ of de verkoop en/ of overstappen naar een andere onderneming.