Update cookies preferences Menu

Verkoopmedewerker ambulante handel in de rol van operationeel medewerker

De operationeel medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationele werkzaamheden op het gebied van stand op- en afbouw, artikelpresentatie en -opslag

De verkoopmedewerker ambulante handel volgt de procedures en de instructies van zijn leidinggevende bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de op- en afbouw van de stand/ verkoopwagen inclusief toebehoren (zoals extra tafels en afvalbakken). Daarnaast voert hij werkzaamheden uit op het gebied van het inrichten, onderhouden en aanpassen van de artikelpresentatie inclusief het decoratie- en promotiemateriaal, de prijs- en productinformatie en beveiligingslabels. Ook voert hij branche-afhankelijke productiewerkzaamheden uit voor het verkoopklaar maken van de producten zoals het branden van nootjes, het schoonmaken van de vis, het samenstellen van boeketten en het strijken van kleding. Daarnaast voert hij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden in en rond de stand/ verkoopwagen voor het behoud van veiligheid en hygiëne uit.

De verkoopmedewerker ambulante handel ontvangt artikelen, pakt ze uit en slaat ze op, zowel op de verkooplocatie als in het magazijn. Hij controleert of de artikelen voldoen aan de gestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen en handelt afwijkingen (administratief) af. Hij verzamelt en pakt artikelen in voor online bestellingen, uit het magazijn of uit de winkel, en maakt deze verzendklaar.

Hij overlegt voor de werkzaamheden regelmatig met de collega’s en leidinggevende over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten.

Competenties

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Verdiept zich in de denkwijze van iemand anders en houdt hier rekening mee
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Technologie inzetten:

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Omgevingsbewust handelen:

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer en zorgvuldig

Flexibel handelen:

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Doorzetten

 • Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand
 • Toont zich veerkrachtig (ook bij kritiek) en komt op een respectvolle manier op voor zichzelf / de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis over de opbouw van het (tijdelijke) assortiment en de kenmerken van de aanwezige producten
 • Kennis van opslagcondities, houdbaarheidscriteria, productcontrole en kwaliteitsrapportage ten aanzien van de aanwezige producten
 • Kennis van de procedures voor het op- en afbouwen van de stand/ verkoopwagen
 • Kennis van de indeling van de stand/ verkoopwagen en het magazijn
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan, bewerken en presenteren van de producten
 • Kennis van het kwaliteits- en MVO-beleid van de organisatie
 • Kennis van afvalverwerking en het reinigingsplan
 • Kennis van de veiligheidsprocedures, (brand)preventieve maatregelen en het dervingsplan
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan derving/ schades herkennen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor bestellingen, voorraadbeheer etc.)
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken
 • Kan vaardig omgaan met de aanwezige materialen, hulpmiddelen en gereedschappen

Afbreukrisico

Als de verkoopmedewerker ambulante handel deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een niet optimale artikelpresentatie/ derving/ onveilige situatie/ imagoschade en daarmee het verlies van inkomsten.