Update cookies preferences Menu

Bedrijfsleider ambulante handel in de rol van adviseur bedrijfsprocessen

De adviseur bedrijfsprocessen is verantwoordelijk voor het bijdragen aan verbeteringen in de verkoop/ dienstverlening en het operationeel en financieel beheer

De bedrijfsleider ambulante handel zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de trends en ontwikkelingen op de markt en in de onderneming, zoals de nieuwe artikelen en de promotionele acties. Hij bekijkt de website/ social media van de onderneming en die van concurrenten. Hij observeert de dagelijkse werkzaamheden, analyseert regelmatig terugkerende klachten en klachtafhandeling, probleemartikelen, nee-verkoop en klantevaluaties en bekijkt of er verbanden te leggen zijn. Hij vergelijkt de verkoopcijfers met de prognoses. Hij netwerkt en onderhoudt contacten met relevante stakeholders en samenwerkingspartners.

Op basis van zijn onderzoek/ observaties bedenkt hij (verbeter)voorstellen over bijvoorbeeld de artikelpresentatie (de plaats van de producten in de stand/ verkoopwagen), een aanpassing/ uitbreiding van het assortiment, het aanpassen van de procedures, het organiseren van verkoopacties en de benadering van klanten/ mogelijkheden voor klantenbinding. Dit betreft ook de invulling van de online activiteiten, bijvoorbeeld door het (laten) maken van filmpjes en andere content voor de website of social media.

Hij overlegt regelmatig met de ondernemer over het werk en de ontwikkelingen in de branche en brengt knelpunten, ideeën en opvallende zaken in. Hij geeft daarbij adviezen over de aanpak op de werkvloer.

Competenties

Ondernemen

 • Houdt de activiteiten van concurrenten, klanten en de ontwikkelingen in de (internationale) markt in de gaten
 • Ziet kansen en bedreigingen in de markt en weegt mogelijkheden af om zakelijk voordeel te behalen
 • Is vastbesloten om ideeën te realiseren en/ of resultaten te bereiken

Innoveren

 • Vindt nieuwe en/ of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor (nieuwe) vraagstukken
 • Realiseert en/ of initieert op creatieve wijze vernieuwingen en benut daarbij (nieuwe) technologische mogelijkheden

Omgevingsbewust handelen

 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie
 • Gaat integer om met de informatie die anderen verstrekken

Analyseren

 • Toont een nieuwsgierige en kritische houding
 • Controleert, analyseert en structureert vraagstukken en data systematisch

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

Netwerken

 • Bouwt relaties op in verschillende contexten die van belang zijn voor de organisatie
 • Benut het formele en informele netwerk om zaken voor elkaar te krijgen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, doelstellingen en procedures van de organisatie
 • Specialistische kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige producten
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatie-
  activiteiten van de organisatie
 • Kennis van het gebruik van sociale media voor commerciële doeleinden
 • Kennis van de procedures en technieken voor het ontvangen, opslaan,  verzenden, assembleren en presenteren van de aanwezige producten
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kan markt- en klantinformatie verzamelen
 • Kan de positie van de onderneming in relatie tot de concurrentie vaststellen
 • Kan verbetervoorstellen opstellen en deze presenteren
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)

Afbreukrisico

Als de bedrijfsleider ambulante handel deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot onvoldoende terugkoppeling van informatie aan zijn team / leidinggevende/ ondernemer en daarmee het risico van ineffectief handelen/ niet benutten van kansen.