Update cookies preferences Menu

Allround logistiek medewerker in de rol van medewerker goederenbeheer en winkelpresentatie

De medewerker goederenbeheer en winkelpresentatie is verantwoordelijk voor het verzamelen en afhandelen van goederen en het aanvullen en controleren van goederen in de winkel

De allround logistiek medewerker werkt mee aan een commerciële en correcte schappresentatie en vult daarvoor de vaste artikelpresentatie aan en maakt goederen verkoopklaar. Hij bouwt tijdelijke presentaties op. Hij werkt conform presentatieplannen. Hij controleert goederen op afwijkingen (verpakking, schade) en normen (datum, temperatuur). Hij controleert de winkelpresentatie op afwijkingen (bijvoorbeeld signing, data en prijzen). Hij verwerkt de afwijkingen en / of meldt de resultaten van zijn werk.

Hij verzamelt en pakt goederen in voor online bestellingen, uit het magazijn of uit de winkel, en maakt deze verzendklaar.

Hij maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van (technische, digitale) hulp- en transportmiddelen. Hij ruimt samen met zijn collega’s de winkel op, voert verpakkings- en presentatiemateriaal en hulp- en transportmiddelen af en maakt schoon.

Hij overlegt voor de werkzaamheden regelmatig met zijn collega’s en de leidinggevende over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten. Hij denkt mee over het efficiënter en effectiever maken van de werkzaamheden. Bij storingen en / of vragen roept hij de assistentie in van zijn leidinggevende.

Hij zorgt ervoor dat klanten zo min mogelijk last ondervinden van zijn werkzaamheden en beantwoordt vragen van klanten over de locatie van goederen en / of begeleidt ze naar de juiste plek.

Competenties

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer en zorgvuldig

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Klantgericht handelen

 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten en collega’s

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de procedures / richtlijnen voor het orderverzamelen
 • Kennis van de procedures / richtlijnen voor het verzamelen en verzendklaar maken van goederen
 • Kennis van kwalitatieve en kwantitatieve productcontrole
 • Kennis van de combinatie artikel(kenmerken) – presentatiemogelijkheden
 • Kennis van etiketten, coderingen en veelvoorkomende symbolen (voor gevaarlijke stoffen)
 • Kennis van het schappenplan en de indeling van de verkoopruimte
 • Kennis van de procedures voor afvalverwerking (in de retail)
 • Kennis van de veiligheidsprocedures en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kennis van procedures / richtlijnen voor het aanvullen van artikelen
 • Kennis van het gebruik en het onderhoud van de (technische en digitale) hulp- en transportmiddelen
 • Kan het presentatieplan lezen en uitvoeren
 • Kan bewerkings- en / of verzorgingsrichtlijnen toepassen
 • Kan schoonmaakmiddelen en -materialen gebruiken
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken
 • Kan de aanwezige interne transportmiddelen bedienen en heeft daarvoor de benodigde certificaten

Afbreukrisico

Als de allround logistiek medewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot een product en / of winkelpresentatie die niet voldoet aan de criteria en daarmee derving / onveilige situaties en uiteindelijk imagoschade voor de onderneming.