Update cookies preferences Menu

Allround logistiek medewerker in de rol van magazijnmedewerker

De magazijnmedewerker is verantwoordelijk voor het ontvangen, afhandelen en verzenden van goederen in het magazijn

De allround logistiek medewerker lost de goederen / pakt de goederen van de (retour)zending uit en controleert de goederen op kwantiteit en kwaliteit (o.a. op schade en normen) op basis van de (lading)documenten / het WMS (warehouse management systeem). Hij verwerkt en rapporteert (digitaal) de afwijkingen. Hij tekent of laat de (lading)documenten ondertekenen door de chauffeur.

Hij scant de goederen / boekt de goederen in en plaatst ze met behulp van de interne transportmiddelen op de juiste locatie (door WMS of organisatie aangegeven). Hij controleert of de plaatsing en / of locatie voldoen aan de criteria.

Hij voert orderopdrachten uit en verzamelt en controleert daarvoor de te picken goederen. Wanneer nodig pakt hij pallets / grote verpakkingen uit. Hij rapporteert (digitaal) de afwijkingen en brengt de verzamelde goederen naar de voorgeschreven locatie (door WMS of organisatie aangegeven).

Hij werkt mee aan de voorraadadministratie en scant / telt / controleert of de goederen nog overeenkomen met de gegevens van het WMS / gegevens van de organisatie. Hij rapporteert (digitaal) de afwijkingen.

Hij voert handelingen uit aan de goederen zoals: het uitpakken en opnieuw samenstellen van goederen, het ompakken van goederen, het toevoegen van labels en / of beveiliging, het uitvoeren van eenvoudige reparaties, het testen / assembleren / samenstellen van goederen, het afhandelen van teruggekeerde goederen (herverpakken, opslaan).

Hij voert verzendopdrachten uit voor bestelde goederen en verzamelt en controleert daarvoor de goederen. Hij combineert en verpakt de goederen, controleert of de bijbehorende (lading)documenten kloppen. Hij labelt en vervoert de goederen naar de voorgeschreven locatie. Hij rapporteert (digitaal) de afwijkingen.

Hij laadt en stuwt de goederen en laat het resultaat door de chauffeur of de leidinggevende controleren. Hij geeft de eventuele (bezorg)instructies door.

Hij maakt bij al zijn werkzaamheden gebruik van en / of werkt samen met (technische en digitale) hulp- en transportmiddelen.

Hij ruimt samen met zijn collega’s het magazijn op en maakt het magazijn en / of de hulpmiddelen schoon en voert afval af, hij voert verpakkingsmateriaal aan en af. Hij voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit aan de (technische) hulpmiddelen.

Hij overlegt voor de werkzaamheden regelmatig met zijn collega’s en de leidinggevende over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten. Hij denkt mee over het efficiënter en effectiever maken van de werkzaamheden. Bij storingen en / of vragen roept hij de assistentie in van zijn leidinggevende.

Competenties

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Levert in een (multidisciplinair) samenwerkingsverband een actieve en inhoudelijke bijdrage
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Werkt integer en zorgvuldig

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Klantgericht handelen

 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met collega’s, chauffeurs en andere betrokkenen

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de specifieke kenmerken en behandeling van de aanwezige goederen in het magazijn
 • Kennis van de procedures / richtlijnen voor het ontvangen en opslaan van goederen, het orderverzamelen, het verzamelen en verzendklaar maken van goederen
 • Kennis van voorraadbeheer
 • Kennis van kwalitatieve en kwantitatieve productcontrole
 • Kennis van de laad- en losprocedures / -richtlijnen
 • Kennis van etiketten, coderingen en veelvoorkomende symbolen (voor gevaarlijke stoffen)
 • Kennis van de indeling en de verkeersregels in het magazijn
 • Kennis van de procedures voor afvalverwerking (in de retail)
 • Kennis van de veiligheidsprocedures en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van het kwaliteitsbeleid van de organisatie
 • Kennis van het gebruik en het onderhoud van de (technische en digitale) hulp- en transportmiddelen
 • Kan (lading)documenten lezen en interpreteren
 • Kan bewerkings- en / of verzorgingsrichtlijnen interpreteren en toepassen
 • Kan metingen uitvoeren en de resultaten registreren
 • Kan arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan schoonmaakmiddelen en -materialen gebruiken
 • Kan persoonlijke beschermingsmiddelen controleren en gebruiken
 • Kan berekeningen uitvoeren ten behoeve van de indeling en de stabiliteit van goederen op een pallet
 • Kan berekeningen uitvoeren voor het verdelen van de lading
 • Kan de aanwezige interne transportmiddelen bedienen en heeft daarvoor de benodigde certificaten

Afbreukrisico

Als de allround logistiek medewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot derving / onveilige situaties en uiteindelijk imagoschade voor de onderneming.