Update cookies preferences Menu

Allround logistiek medewerker in de rol van balieshopmedewerker

De balieshopmedewerker is verantwoordelijk voor het uitleveren en verkopen van goederen aan de balie / de winkel bij het magazijn

De allround logistiek medewerker verzamelt op basis van (online, telefonische, het kassasysteem) bestellingen goederen. Hij maakt en zet de goederen klaar voor uitlevering. Wanneer de klant de bestelling op komt halen controleert hij de factuur, haalt de goederen op en verricht de financiële afhandeling wanneer de goederen nog niet betaald zijn.

Hij ontvangt daarnaast klanten in de winkel en maakt op basis van observatie een inschatting hoe hij de klant moet benaderen. Hij stelt en beantwoordt vragen van klanten over artikelen / diensten en geeft hen desgevraagd toelichting over de toepassing en eigenschappen van het artikel. Hij maakt daarbij gebruik van (technische) hulpmiddelen. Hij raadpleegt een collega / leidinggevende, wanneer hij de vragen van de klant niet toereikend kan beantwoorden. Hij benut kansen voor nevenverkoop.

Hij voert eventuele noodzakelijke bewerkingen aan het product uit (verricht metingen en/of voert controles uit om de kwaliteit veilig te stellen, gebruikt materialen om artikelen verkoopklaar te maken en/of repareert, bewerkt, verwerkt, bereidt, verpakt, combineert, mengt, bevestigt, etc.). Hij plaatst een bestelling voor de klant en / of biedt een alternatief. Hij informeert de klant over de aankoopvoorwaarden en service en zorgt voor de bestelling (wanneer het artikel niet voorradig is).

Hij verwerkt de aankopen van de klant (maakt ze verkoopklaar / pakt ze in), verricht de financiële afhandeling en zorgt ervoor dat de klant betaalt. Hij vraagt bij afwijkingen of verdachte situaties ondersteuning van zijn leidinggevende. Hij sluit het afrekensysteem, bergt de geldlade veilig op / levert hem veilig in.

Hij neemt klachten van klanten aan en handelt die (administratief) af. Wanneer hij de klacht niet mag / kan behandelen schakelt hij zijn leidinggevende in. Hij overlegt voor de werkzaamheden regelmatig met zijn collega’s en de leidinggevende over werkvolgorde, werkzaamheden, taakverdeling en prioriteiten. Hij denkt mee over het efficiënter en effectiever maken van de werkzaamheden.

Competenties

Klantgericht handelen

 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Onderzoekt de wensen en behoeften van de klant
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten

Ondernemen

 • Is continu alert op kansen gericht op het voorzien in wensen en behoeften van (nieuwe) klanten
 • Is vastbesloten om resultaten te bereiken
 • Toont zich in zijn gedrag en (media) uitingen loyaal naar de organisatie

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen
 • Deelt kennis en expertise met klanten / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant verstrekt
 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig

Technologie inzetten

 • Zet (digitale) technologie in om resultaten te behalen
 • Hanteert de beschikbare (hulp)middelen en technologie efficiënt en effectief

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en gemaakte afspraken (binnen het team)
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de procedures / richtlijnen voor het orderverzamelen
 • Kennis van de procedures / richtlijnen voor het verzamelen en verzendklaar maken van goederen
 • Kennis van de visie en formule van de organisatie
 • Kennis over de opbouw van het (tijdelijke) online en offline assortiment en de aanwezige artikelen
 • Basiskennis van de aanwezige bijbehorende services (zoals verzekeringen)
 • Basiskennis van de (e-commerce) marketing- en communicatieactiviteiten van de organisatie
 • Basiskennis van consumentengedrag, -behoeften en -rechten
 • Kennis van vormen van klantbenadering, de fasen van een verkoopgesprek en koopgedrag bevorderende factoren
 • Kennis van productpresentatie en het schappenplan, de indeling van de verkoopruimte en het magazijn
 • Kennis van het klachtenbeleid
 • Kennis van het dervingsplan / -beleid
 • Kennis van het beveiligingsplan en (brand)preventieve maatregelen
 • Kennis van de procedure m.b.t. het aanhouden van winkeldieven
 • Kennis van de algemene verkoopvoorwaarden
 • Kennis van de voor de organisatie relevante branchewetgeving
 • Kan arbo-verantwoord werken i.r.t. (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milie
 • Kan klachten afhandelen conform de procedures
 • Kan procedures en technieken van de organisatie toepassen bij het bewerken van artikelen
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (voor klantenbestand, bestellingen, betaalsystemen, social media etc.)
 • Kan een reparatie- / tegoedbon en / of garantiebewijs opstellen
 • Kan het afrekensysteem / zelfscansysteem bedienen
 • Kan relevante berekeningen met geld uitvoeren
 • Kan gesprekken met klanten voeren, ook in eenvoudig Engels

Afbreukrisico

Als de allround logistiek medewerker deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / het niet behalen van de verkooptargets / imagoschade / boetes.