Update cookies preferences Menu

Allround keukenmonteur in de rol van vaktechnisch begeleider

De vaktechnisch begeleider is verantwoordelijk voor het vaktechnisch begeleiden van (nieuwe) medewerkers

De allround keukenmonteur begeleidt collega’s bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de planning, procedures en waarden van de organisatie. Hij bespreekt met hen de uitvoeringsaspecten met betrekking tot werkvolgorde, kwaliteit, veiligheid, milieu, werkmethodiek en planning. Hij geeft het goede voorbeeld qua uitvoering (bijvoorbeeld veilig werken) en (een positieve) omgang met klanten en collega’s. Hij geeft positieve feedback en heldere instructies en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen van vaktechnische aard.

Hij draagt bij aan de training van de (nieuwe) medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van vaktechnische handelingen, ergonomisch werken, veiligheid, omgevingsbewustzijn en klantgericht handelen.

Competenties

Leidinggeven

 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten
 • Durft besluiten te nemen en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten

Samenwerken

 • Luistert goed, vat samen en vraagt door voor een goed begrip
 • Houdt rekening met en helpt anderen in het bereiken van een gezamenlijk doel of resultaat
 • Informeert betrokkenen over de voortgang en eventuele knelpunten
 • Heeft een goed beeld van de kwaliteiten van het team en schakelt zo nodig externe deskundigheid in

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met collega’s
 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om
 • resultaten te behalen en/of problemen op te lossen

Organiseren van werk

 • Stelt realistische doelen op voor de middellange en korte termijn en controleert of deze behaald worden
 • Scheidt hoofdzaken en bijzaken
 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Lost (praktische) problemen op

Omgevingsbewust handelen:

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Gaat integer om met de informatie die de medewerker verstrekt
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de organisatie
 • Kennis van het organisatiebeleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Basiskennis van leiderschapsstijlen en beoordelingsmethoden
 • Kennis van begeleidingsmethoden en motivatie- en feedbacktechnieken
 • Basiskennis van didactische werkvormen
 • Kennis van de vaktermen in de keukenbranche
 • Kan werkplanningen bijhouden en waar nodig aanpassen
 • Kan instructies en feedback geven
 • Kan omgaan met taakbelasting en taakdifferentiatie
 • Kan werken met binnen de keukenbranche gangbare computersystemen, (software)pakketten en communicatiemiddelen

Afbreukrisico

Als de allround keukenmonteur deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet goed ingewerkte collega’s/ongemotiveerde collega’s met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het resultaat/het contact met klanten of de organisatie verlaten.