Update cookies preferences Menu

Allround interieurvakman – woningstofferen in de rol van maatopnemer

De maatopnemer is verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste maten / informatie voor het leggen van vloerbedekking (pvc of klik) en / of het aanbrengen van raambekleding / binnenzonwering

De allround interieurvakman – woningstofferen neemt de opdrachtbon (met  alle uitvoeringsdetails, instructies en werktekeningen) door voor het opnemen van de maten bij de klant. Hij interpreteert de informatie en stelt vast hoe hij de werkzaamheden op locatie gaat uitvoeren en waarmee hij rekening moet houden. Indien nodig vraagt hij zijn leidinggevende / opdrachtgever om uitleg en / of aanvullende informatie. Hij verzamelt de benodigde materialen, tekeningen en gereedschappen en rijdt naar de klant.

Op locatie neemt hij zijn werkwijze door met de klant en bespreekt hij eventuele bijzonderheden / extra wensen. Hij beantwoordt de vragen van de klant. Hij neemt de maten op en houdt daarbij rekening met het materiaal, lichtinval, vleug, deuren etc. Hij noteert de maten in het systeem / de orderbon, berekent de bestelmaten en / of stelt een banenschema op. Hij werkt hierbij conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en conform de planning van de opdrachtbon.

Indien er zich afwijkingen voordoen die van invloed zijn op (het uitvoeren van) de opdracht, dan informeert hij de klant over mogelijke alternatieven / oplossingen nadat hij zijn voorstel heeft voorgelegd aan de verantwoordelijke collega.

Hij communiceert zijn bevindingen met de interne organisatie en / of verantwoordelijke collega en geeft de bestelmaten en eventuele bijzonderheden (digitaal) door, zodat de offerte kan worden opgesteld, het materiaal besteld kan worden en wanneer nodig op maat gemaakt kan worden.

Competenties

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten

Klantgericht handelen

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en / of achtergrond

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Normen stellen

 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de combinatie van doelgroepen en de producten / dienstverlening van de organisatie
 • Kennis van toepassingen van materialen, gereedschappen en machines binnen de woningstoffering
 • Kennis van domotica
 • Kennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de woon- en interieurbranche
 • Kennis van het informeren van klanten / opdrachtgevers
 • Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid) en nieuwe producten en toepassingen in de woon- en interieurbranche
 • Kan werktekeningen van ruimtes, vloeroppervlakken, raambekleding en binnenzonwering lezen, begrijpen en gebruiken
 • Kennis van eisen aan raam- en / of muurdelen en / of waaraan de werkruimte / vloer / vloerdelen moeten voldoen in relatie tot het soort vloerbedekking
 • Kan afmetingen, oppervlaktes en inhouden meten en berekenen
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan ergonomisch verantwoord werken en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • Kan instructies, productspecificaties en informatieve teksten lezen
 • Kan omgaan met veelvoorkomende software- / ICT-programma’s
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten / opdrachtgevers hanteren

Afbreuk

Als de allround interieurvakman – woningstofferen deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot verkeerde maatopname  en bestellingen en als gevolg daarvan ontevreden klanten / imagoschade / extra kosten.