Update cookies preferences Menu

Allround interieurvakman – woningstofferen in de rol van coach

De coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van (nieuwe) medewerkers

De allround interieurvakman – woningstofferen begeleidt (nieuwe) medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden conform de planning, procedures en waarden van de organisatie. Hij bespreekt met hen, ook tijdens het werkoverleg, hoe ze hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hij geeft het goede voorbeeld qua uitvoering en (een positieve) omgang met klanten en collega’s. Hij geeft feedback en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en problemen van technische of personele aard.

Hij draagt bij aan de training van de (nieuwe) medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van vakhandelingen, ergonomisch werken, veiligheid en omgevingsbewustzijn. Hij informeert zijn leidinggevende over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten van collega’s.

Competenties

Leidinggeven

 • Inspireert en motiveert medewerkers om mee te denken en te doen
 • Informeert en begeleidt medewerkers
 • Stimuleert medewerkers proactief te handelen
 • Straalt passie en betrokkenheid uit, vervult een voorbeeldfunctie

Besluiten nemen

 • Initieert activiteiten
 • Durft besluiten te nemen en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
 • Gaat snel en flexibel om met acute situaties

Expertise inzetten

 • Deelt kennis en expertise met medewerkers / collega’s
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Organiseren van werk

 • Stelt realistische doelen op voor de middellange en korte termijn en controleert of deze behaald worden
 • Scheidt hoofdzaken en bijzaken
 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Lost (praktische) problemen op

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt integer, zorgvuldig en rechtvaardig
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Heeft zicht op de (maatschappelijke, politieke en economische) effecten van de besluiten en activiteiten van de organisatie

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de visie, missie en de procedures van de organisatie
 • Kennis van het organisatiebeleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, vitaliteit, welzijn, hygiëne en milieu
 • Basiskennis van leiderschapsstijlen
 • Kennis van begeleidingsmethoden en motivatie- en feedbacktechnieken
 • Basiskennis van didactische werkvormen
 • Kennis van de vaktermen in de woon- en interieurbranche
 • Kan instructies en feedback geven
 • Kan werken met gangbare computersystemen en (software)pakketten (waaronder presentatiesoftware)

Afbreuk

Als de allround interieurvakman – woningstofferen deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot niet goed ingewerkte collega’s / ongemotiveerde collega’s met het risico dat zij een negatieve invloed hebben op het resultaat en in het contact met klanten.