Update cookies preferences Menu

Allround interieurvakman – parket in de rol van maatopnemer

De maatopnemer is verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste maten / informatie voor het leggen van parketvloeren (vloeren van massief of uit lagen opgebouwd hout, van massief houten vloerdelen en geprefabriceerde vloeren zoals laminaat, PVC en kurk)

De allround interieurvakman – parket neemt de opdrachtbon (met alle uitvoeringsdetails, instructies en werktekeningen) door voor het opnemen van de maten bij de klant. Hij interpreteert de informatie en stelt vast hoe hij de werkzaamheden op locatie gaat uitvoeren en waarmee hij rekening moet houden. Indien nodig vraagt hij zijn leidinggevende / opdrachtgever om uitleg en / of aanvullende informatie. Hij verzamelt de benodigde materialen, tekeningen en gereedschappen en rijdt naar de klant.

Op locatie neemt hij zijn werkwijze door met de klant en bespreekt hij eventuele bijzonderheden / extra wensen en de (on)mogelijkheden. Hij beantwoordt de vragen van de klant. Hij neemt de maten op en houdt daarbij rekening met het materiaal, patroon etc. Hij noteert de maten in het systeem / de orderbon, berekent de bestelmaten en / of stelt een banenschema op. Daarnaast controleert hij of de werkvloer geschikt is voor het leggen van de gevraagde parket vloer (vlak, droog en vormvast) en verricht daarvoor zo nodig vochtigheid- en oppervlakte metingen. Hij stelt vast welke (voor)bewerkingen uitgevoerd moeten worden. Hij werkt hierbij conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en conform de planning van de opdrachtbon.

Indien er zich afwijkingen voordoen die van invloed zijn op (het uitvoeren van) de opdracht en / of de keuze van het materiaal, dan informeert hij de klant over mogelijke alternatieven / oplossingen nadat hij zijn voorstel heeft voorgelegd aan de verantwoordelijke collega. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het inschakelen van een externe deskundige.

Hij communiceert zijn bevindingen met de interne organisatie en / of verantwoordelijke collega en geeft de bestelmaten en de eventuele bijzonderheden (digitaal) door, zodat de offerte kan worden opgesteld, het materiaal besteld kan worden en wanneer nodig op maat gemaakt kan worden.

Competenties

Technologie inzetten

 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen

Deelt kennis en expertise met klanten

 • Klantgericht handelen

Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant

 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en / of achtergrond

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Organiseren van werk

 • Schat de benodigde capaciteit en tijd in voor werkzaamheden
 • Regelt de benodigde mensen (kwaliteiten) en middelen
 • Lost (praktische) problemen op

Normen stellen

 • Is gericht op het bereiken van resultaten en het voorkomen van fouten

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de combinatie van doelgroepen en de producten / dienstverlening van de organisatie
 • Kennis met betrekking tot het informeren van klanten / opdrachtgevers
 • Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid) en nieuwe producten en toepassingen in de parketbranche
 • Kennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de parketbranche
 • Kennis van de eisen waaraan de werkvloer / ruimte moeten voldoen in relatie tot parketvloeren (eigenschappen, eisen, inspectiemethoden, noodzakelijke bewerkingen en mogelijk gewenste verbeteringen)
 • Kennis van eigenschappen, toepassingen en onderhoudsvoorschriften van materialen, hulpmiddelen, gereedschappen en apparatuur voor parketvloeren
 • Kennis van de legvoorschriften passend bij de werkvloer in combinatie met de te gebruiken materialen
 • Kennis van legpatronen en -technieken van parketvloeren
 • Kan afmetingen, oppervlaktes en inhouden meten en berekenen
 • Kan werktekeningen lezen, begrijpen en gebruiken
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan instructies, productspecificaties en informatieve teksten lezen
 • Kan omgaan met veelvoorkomende software- / ICT-programma’s in het vakgebied
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten / opdrachtgevers hanteren
 • Kan omgaan met hulpmiddelen en (meet)apparatuur voor parketvloeren

Afbreuk

Als de allround interieurvakman – parket deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot verkeerde maatopname (en inschatting van het benodigde werk) en bestellingen en als gevolg daarvan ontevreden klanten / imagoschade / extra kosten.