Update cookies preferences Menu

Allround interieurvakman – parket in de rol van allround vakman parketrenovatie

De allround vakman parketrenovatie is verantwoordelijk voor het onderhouden, herstellen en / of renoveren van parketvloeren, ook in ‘meer complexe’ situaties met bijvoorbeeld patronen en complexe oppervlakken (parketvloeren zijn vloeren van massief of uit lagen opgebouwd hout, van massief houten vloerdelen en geprefabriceerde vloeren zoals PVC en kurk)

De allround interieurvakman – parket verzamelt naar aanleiding van de werkbon (opdracht en tekening) de benodigde hulpmaterialen (lijmen, lakken, egalines, schuurmiddelen en klemmen), apparatuur (meetapparatuur, schuurmachines) en handgereedschappen om het werk bij de klant te kunnen uitvoeren (het materiaal wordt meestal eerder gebracht, om te acclimatiseren). Hij laadt deze middelen, al dan niet samen met collega’s, in de wagen.

Op locatie stelt hij vast welke materialen zijn gebruikt bij de bestaande vloer, wat de eventuele schade / aantasting is en welke werkzaamheden verricht moeten worden voor een zo goed mogelijk resultaat. Naast een visuele inspectie verricht hij daarvoor zo nodig vochtigheid- en oppervlakte metingen. Eventuele afwijkingen van de situatie en de afspraken op de werkbon en de gevolgen daarvan bespreekt hij met de verantwoordelijke collega die de contactpersoon is van de klant of met een ervaren collega. Hij informeert de klant hierover.

Hij onderhoudt, herstelt en / of repareert de parketvloer en voert daarvoor onder andere meet-, teken-, zaag-, timmer-, schuur-, vul- en lijmbewerkingen uit. Hij volgt daarbij steeds de legvoorschriften passend bij de werkvloer en het soort parket (los / zwevend, gelijmd of genageld / geniet). Hij werkt oneffenheden weg en werkt de (afwerk)vloer af door deze schoon te maken, te schuren, te stoppen / voegen, te lakken of in de was / olie te zetten.

In geval van afwijkingen en / of onvoorziene omstandigheden bedenkt hij een commercieel haalbare en technisch verantwoorde oplossing en past deze na overleg met de klant toe. Hij werkt conform de bedrijfs-, Arbo-, milieu-, veiligheids- en kwaliteitsregels en conform de planning van de werkbon.

Na afloop maakt hij de gebruikte apparatuur en gereedschappen schoon en ruimt ze op. Hij ruimt het afval op. Voordat hij de klant meldt dat de vloer gereed is, beoordeelt en controleert hij of aan de opdracht op de werkbon is voldaan en of de werkuitvoering van het beoogde niveau is.

Hij licht de werkzaamheden toe aan de klant en informeert de klant desgewenst over het schoonhouden en onderhouden van de vloer. Hij verifieert de klanttevredenheid en vraagt de klant om de werkbon te ondertekenen. Hij beantwoordt vragen van de klant en handelt eventuele klachten af. Bij vragen / klachten die hij niet kan beantwoorden / afhandelen informeert hij zijn verantwoordelijke collega die de contactpersoon is van de klant. Hij neemt op passende wijze afscheid van de klant.

Hij rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden en de afwijkingen in werkwijze, resultaat en materialen / apparatuur / gereedschappen. Hij voert afval gescheiden af.

Competenties

Technologie inzetten

 • Kiest welke (moderne) middelen en materialen in te zetten
 • Hanteert de (voorgeschreven) middelen / technologie efficiënt en effectief

Expertise inzetten

 • Zet specifieke kennis, inzichten en vaardigheden van het beroep in om resultaten te behalen en / of problemen op te lossen
 • Deelt kennis en expertise met klanten
 • Is gedreven om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen

Klantgericht handelen

 • Toont een sterk inlevingsvermogen in de klant
 • Benadert klanten op proactieve wijze
 • Geeft een hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen
 • Straalt vriendelijkheid, behulpzaamheid en gastvrijheid uit in het contact met klanten
 • Stelt zijn communicatiestijl af op klanten vanuit diverse culturen en / of achtergrond

Omgaan met procedures

 • Werkt binnen de kaders van de organisatie en de gemaakte afspraken
 • Werkt conform geldende wettelijke richtlijnen en (veiligheids)voorschriften
 • Toont zich gedisciplineerd
 • Is gemotiveerd om veilig te werken en gericht op het voorkomen van onveilige situaties

Omgevingsbewust handelen

 • Werkt volgens geldende normen en waarden van de organisatie en maatschappij
 • Gaat integer om met de informatie die de klant / medewerker / ander verstrekt
 • Bewaakt beveiligings- en privacyaspecten met betrekking tot persoonlijke en financiële gegevens

Flexibel handelen

 • Handelt doelmatig door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en / of mensen
 • Toont zelfvertrouwen in onzekere en onduidelijke situaties

Benodigde kennis en vaardigheden

 • Kennis van de combinatie van doelgroepen en de producten / dienstverlening van de organisatie
 • Kennis met betrekking tot het informeren van klanten / opdrachtgevers
 • Kennis van bedrijfsprocedures omtrent afhandeling van de opdracht (administratie, klachten en betaling)
 • Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied (o.a. duurzaamheid) en nieuwe producten en toepassingen in de parketbranche
 • Kennis van gangbare (bedrijfs)procedures en relevante wet- en regelgeving in de parketbranche
 • Kennis van de veiligheidseisen van het werk (bijv. ventilatie)
 • Kennis van de eisen waaraan de werkvloer / ruimte moeten voldoen in relatie tot parketvloeren (eigenschappen, eisen, inspectiemethoden, noodzakelijke bewerkingen en mogelijk gewenste verbeteringen)
 • Kennis van eigenschappen, toepassingen en onderhoudsvoorschriften van materialen, hulpmiddelen, gereedschappen en apparatuur voor parketvloeren
 • Kennis van de legvoorschriften passend bij de werkvloer in combinatie met de te gebruiken materialen
 • Kennis van legpatronen en -technieken van parketvloeren
 • Kennis van eigenschappen en toepassingen van reinigings- en onderhoudsmaterialen
 • Kan afmetingen, oppervlaktes en inhouden meten en berekenen
 • Kan werktekeningen lezen, begrijpen en gebruiken
 • Kan Arbo-verantwoord werken in relatie tot (persoonlijke) veiligheid, vitaliteit, hygiëne en milieu
 • Kan ergonomisch verantwoord werken en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 • Kan instructies, productspecificaties en informatieve teksten lezen
 • Kan methoden en -technieken toepassen voor het op maat maken en / of klaarmaken en aanbrengen van ondervloeren en parketvloeren
 • Kan procedures en voorschriften voor het leggen van parketvloeren opvolgen
 • Kan omgaan met veelvoorkomende software- / ICT-programma’s in het vakgebied
 • Kan voorgeschreven omgangsvormen met klanten / opdrachtgevers hanteren
 • Kan omgaan met hulpmiddelen en (meet)apparatuur voor parketvloeren
 • Kan materialen / schade van parketvloeren herkennen en oorzaken vaststellen

Afbreuk

Als de interieurvakman – parket deze rol niet goed vervult kan dit leiden tot ontevreden en daarmee het verliezen van klanten / imagoschade / extra kosten.